Binnenkort ook in de gemeente Meerssen nieuwe aanslag BsGW

Vanaf maandag 31 januari worden, verspreid over de maand februari, de  530.000 aanslagbiljetten met de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen bezorgd in Limburg. Zo’n 227.000 belastingplichtigen ontvangen de belastingaanslag van BsGW digitaal in hun persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Deze mensen krijgen geen papieren aanslagbiljet meer.De overige 303.000 belastingplichtige ontvangen de belastingaanslag van BsGW per post.

Stijging WOZ-waarde door marktwerking
Op dat aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van een woning of pand. Voor de WOZ-beschikking van 2022 wordt de marktontwikkeling van 2020 gebruikt, de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021. Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt BsGW onder meer naar de marktwaarde en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving. Gelet op de ontwikkeling van de afgelopen jaren, ligt de stijging van de WOZ-waarde in 2022 in het verlengde van de oplopende huizenprijzen van het jaar daarvoor.

WOZ-waarde te hoog ingeschat?
Zijn er mensen die vinden dat de WOZ-waarde van hun woning te hoog is ingeschat worden gevraagd niet direct bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken, maar eerst te bellen met BsGW 088-8420 420. BsGW-taxateurs geven dan een toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. Dit bespaart veel tijd en kosten.

Indienen bezwaar
Zijn mensen het alsnog niet eens met de opgelegde belastingaanslag, dan kunnen zij rechtstreeks bij BsGW bezwaar maken. Eenvoudig bezwaar indienen kan online via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Het bezwaar moet binnen de gestelde termijn van zes weken na dagtekening van het aangiftebiljet gedaan worden.

Lees vorig bericht

Omikron zorgt voor flinke groei besmettingen in Meerssen

Lees volgend bericht

Stella Maris hakt woensdagavond knoop door over heropening