Toekomst RVU nog steeds onzeker, gemeente gaat beslissing niet heroverwegen

Nog steeds is het onduidelijk hoe de toekomst van voetbalclub RVU eruit komt te zien. In 2019 besloot de gemeenteraad, vanwege bezuinigingen, de subsidiekraan dicht te draaien, met als gevolg dat RVU in 2022 op eigen benen moet gaan staan. Het besluit werd in 2019 genomen op basis van het ledenaantal van de club; RVU was in 2019 met 90 leden de kleinste voetbalclub in de gemeente Meerssen. Ondertussen is, volgens de club, het ledenaantal gegroeid naar 230 leden. Maar de financiële situatie van de voetbalclub is onzeker. Volgens Dave Persoon, voorzitter van RVU, is er achterstallig onderhoud van rond de 50.000 euro. Dat valt de club zwaar. Zeker omdat deze kosten in eerste instantie voor rekening van de gemeente zouden zijn.

Reactie gemeente
Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de belangrijkste overweging bij het accommodatiebeleid in 2019 was dat de voetbal accommodatie van RVU te weinig maatschappelijk rendement oplevert als gevolg van een te gering aantal voetbalteams. “Intussen is het aantal teams van RVU gegroeid van 5 naar 9. Heroverweging van het besluit zou kunnen leiden tot een wijziging van dat besluit, inclusief financiële consequenties. Dat is een bevoegdheid van de raad.” Het college geeft aan nu geen heroverweging te maken omdat over twee maanden een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd en er vervolgens een nieuw college wordt gevormd.

Reactie oud-wethouder
Toenmalig wethouder Jan Gulikers geeft aan dat de situatie genuanceerder ligt en dat het ledenaantal niet alleen de reden was waarom in 2019 werd voorgesteld om RVU af te stoten. De gemeente is verantwoordelijk voor een breed, gevarieerd en nabij aanbod van sportmogelijkheden. Dit moet niet per kern gezien worden, maar gemeentebreed. Het ging destijds om een teveel aan voetbalaccommodaties binnen de gemeente, gerelateerd aan het aantal personen dat actief de voetbalsport beoefent. Het is volgens Gulikers onbetaalbaar om twee voetbalaccommodaties die nog geen 500 meter van elkaar verwijderd zijn in stand te houden.

Intimidatiebrief
Een van de oorzaken van het dichtdraaien van de subsidiekraan was de intimidatiebrief aan het adres van CDA-raadslid Dani In de Braekt. In 2019 stemde In de Braekt tegen subsidie voor de accommodatie. Omdat de stemming gelijk werd, moest er later opnieuw gestemd worden. Enkele dagen daarna ontving In de Braekt een brief namens de spelers van RVU. In de brief werd In de Braekt opgeroepen voor subsidie van RVU te stemmen. In de Braekt ervoer de brief als intimiderend en verliet daarop de stemming over de toekomst van RVU. Een aantal raadsleden die eerder tegen het stopzetten van de subsidie waren stemde nu voor het stopzetten van de subsidie. Dit zorgde voor een meerderheid met als gevolg het dichtdraaien van de subsidiekraan voor RVU in 2022.

Lees vorig bericht

Historisch Meerssen: het verhaal achter Villa Herkenberg

Lees volgend bericht

Expositie ‘Uit liefde voor het kind’ in Houthem is weer te bezoeken