Dit zijn de belangrijkste punten uit het veiligheidsregio-rapport

Afgelopen week presenteerde de veiligheidsregio hun rapport over het hoogwater. We hebben de belangrijkste punten (voor Meerssen) op een rij gezet.

Er was een personeelstekort bij de Veiligheidsregio
Tijdens het hoogwater in juli kampte de veiligheidsregio met een personeelstekort. Daardoor kon tijdens het hoogwater, personeel nauwelijks worden afgelost. Er werd gekozen om extra personeel vanuit Brabant en Gelderland in te vliegen. Maar deze medewerkers hadden weinig kennis van de regio en konden daarom bepaalde functies niet vervullen.

De veiligheidsregio had geen goed beeld van de situatie
Hoe de situatie er in het echt uitzag was voor de bestuurders van de veiligheidsregio onduidelijk. Ze wisten bijvoorbeeld niet waar er nog hoogwater was. Daardoor zijn enkele keuzes gemaakt, waarvan later bleek dat die keuzes niet de juiste waren. Bijvoorbeeld in Bunde en Geulle. Op donderdagavond 15 juli kwam er voor delen van deze kernen een evacuatieadvies. De dag erna maakte de veiligheidsregio bekend dat de inwoners terug konden gaan, maar dat kon op dat moment helemaal niet omdat er nog hoogwater was. In het rapport staat dat dit veel boosheid opriep bij de getroffen inwoners.

De combinatie van het luchtalarm en een NL-Alert was verkeerd
Na de ‘dijkdoorbraak’ in Bunde op vrijdag 16 juli koos de crisisorganisatie ervoor om het luchtalarm af te laten gaan. Hiervoor werd gekozen, omdat de dag ervoor een NL-Alert werd verstuurd, maar door de inwoners van Bunde en Geulle werden nauwelijks maatregelen genomen of hebben het NL-alert niet ontvangen. Om iedereen te kunnen bereiken werd ervoor gekozen om tijdens de ‘dijkdoorbraak’ het luchtalarm af te laten gaan. Normaal gesproken is de procedure na een luchtalarm om ramen en deuren te sluiten, maar de veiligheidsregio wilde door het luchtalarm de inwoners verzoeken om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Later die middag is alsnog een NL-Alert gestuurd. In het rapport wordt geadviseerd om te onderzoeken of er een combinatie van een NL-Alert en het luchtalarm kan worden gemaakt.

De overdracht van veiligheidsregio naar gemeente verliep moeilijk
Na de acute crisisfase van het hoogwater werd er afgeschaald. De gemeente gingen daarna aan de slag met de nafase. Maar dit was lastig voor de gemeente, blijkt uit het rapport. Vooral het opschalen van de ambtelijke organisatie was een grote uitdaging. Twee commandanten van de hulpdiensten ondersteunden de gemeente. Een commandant als projectleider van de nafase, de ander als adviseur van burgemeester Clermonts. Beiden hebben één week de organisatie ondersteund.

Lees vorig bericht

Meer Actueel week 4-2022: Conclusies na watersnood, Sint Agnesplein & Ulestraten wilde niet

Lees volgend bericht

Ut Zaelke Bunde open en start ZijActief Moorveld