Meerssenaren maken zich na overstroming juli veel meer zorgen

Inwoner Bunde evacueert met de hond

Uit een extern onderzoek naar de overstroming in juli 2021 in opdracht van Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijkt dat Meerssenaren zich na de watersnood meer zorgen zijn gaan maken dan daarvoor. In totaal deden 758 inwoners mee aan het onderzoek, waarvan 218 uit Meerssen afkomstig.

Toegenomen zorgen
Een groot deel van de Meerssenaren wist wel dat de Maas kan overstromen, maar dat de Gulp, de Geul en andere watergangen zouden kunnen overstromen, was minder bekend onder Meerssenaren. De meerderheid van de Meerssense respondenten maakte zich vóór de zomer van 2021 dan ook geen of maar een beetje zorgen over een overstroming en de mogelijke gevolgen van de Maas, de Gulp, de Geul of (een van) de andere watergangen in Zuid-Limburg. Nu de overstromingen achter ons liggen, maakt het overgrote deel van de Meerssense respondenten zich wél veel zorgen over overstromingen en de mogelijke gevolgen. Ook verwachtten ze geen evacuatie en waren daar ook niet op voorbereid

Communicatie
Over de communicatie betreffende de overstromingen en daaropvolgende evacuatie is de meerderheid van respondenten uit onze gemeente niet te spreken. Zo hadden ze liever eerder informatie gehad over hoe ze zich konden voorbereiden op een eventuele evacuatie. Daarnaast vond ongeveer de helft dat de informatie op de site van Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet voldoende was en vond bijna driekwart dat de informatie niet of niet helemaal klopte. Wel vond het grootste deel van de Meerssense respondenten het terecht dat ze een NL-Alert kregen en stelden dit ook op prijs.

Lees vorig bericht

Over de Grens naar Vaeshartelt

Lees volgend bericht

De hoeskamer van Ulesjtraote is weer open