Sint Agnesplein wordt vernieuwd

Het is de bedoeling dat het Sint Agnesplein in Bunde wordt vernieuwd. Hoe het precies gaat uitzien, is nog niet bekend. maar gedacht wordt onder andere aan zitelementen, plantenbakken, een waterpartij en een prieel. Samen met het buurtnetwerk wordt gekeken naar de meest geschikte mogelijkheden.

Burgerinitiatief
Het Buurtnetwerk Bunde heeft een initiatief gestart om samen met de gemeente een passend kunstwerk te vinden. De wens is om zitelementen te realiseren in combinatie met plantenbakken en zo de aanwezige parkeerplekken af te schermen. Met het buurtnetwerk heeft verdere afstemming plaatsgevonden en gezamenlijk is geconcludeerd dat de wens van de raad en het burgerinitiatief goed kunnen worden gecombineerd, waarbij een kunstwerk vrij kan worden opgevat en kan worden meegenomen in de plannen.

Meerdere opties
Nadat het buurtnetwerk zelf voorstellen heeft geleverd aan de gemeente, is landschapsarchitect Barry Kerckhoffs gevraagd om advies te geven over deze voorstellen. Er is naast zitplaatsen en plantenbakken ook nog een optie voor een waterpartij en een prieel. Er wordt gekeken naar een herinrichting van het plein waarbij er afstemming plaatsvindt op de nieuwe gemeenschapsfunctie van de Sint Agneskerk. Vorig jaar werd bekend dat de kerk multifunctioneel wordt.

Budget
Er is nog geld over na de inrichting van de Pletsstraat en Sint Agnesplein in het kader van het centrumplan Bunde. Halverwege 2022 zal de raad zich buigen over het soort kunstwerk en het budget dat hiervoor wordt uitgetrokken. Eind dit jaar kan dan uiteindelijk de aanbesteding plaatsvinden.

Lees vorig bericht

De hoeskamer van Ulesjtraote is weer open

Lees volgend bericht

Kijk terug: webinar over wateroverlast