BRUG-M wil grootschalige herindeling en de OZB bevriezen

BRUG-M wil hoe dan ook gaan herindelen. Ook wil de partij de OZB gaan bevriezen totdat het op een gelijkwaardig niveau is met omliggende gemeenten. Dat schrijft BRUG-M in het verkiezingsprogramma. Verder staat hierin dat ze verenigingen willen gaan stimuleren om het gesprek aan te gaan, over samenwerking of fusie, wanneer het ledenaantal terugloopt.

Aankloppen bij provincie
Herindeling is voor Meerssen nog steeds het beste, zegt BRUG-M. “Een drie- of viertal grote, krachtige gemeenten krijgen veel meer voor elkaar dan zestien kleintjes.” De oppositiepartij wil op zoek naar andere gemeente in Zuid-Limburg, die hier hetzelfde instaan als hun zelf. Daarna wil de partij bij de provincie aankloppen om een “bestuurlijke visie te ontwikkelen die noodzakelijke bestuurskracht als uitgangspunt kent.” Meerssen nog langer als zelfstandige gemeente behouden, is volgens BRUG-M ‘niet noodzakelijk.’ Als de provincie geen toekomstplan gaat maken, staat BRUG-M open voor herindeling op kleinere schaal.

Zorgvuldige reserves
De OZB moet volgens BRUG-M worden bevroren. “Wonen in Meerssen is te duur en niet in balans.” BRUG-M wil de OZB bevriezen totdat het gemiddelde niveau van de omliggende gemeenten is bereikt. Verder wil de partij niet “blijven putten uit de zorgvuldig opgebouwde reserves.” Volgens hun zal dit leiden tot een ‘failliete gemeente.’

Seniorenhuisvesting
BRUG-M wil een actieplan maken om leegstaande winkels, kantoren en bedrijfpanden om te vormen naar woningen. Ook wil BRUG-M ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun omgeving kunnen blijven wonen. “Dat betekent het stimuleren van seniorenhuisvesting in al onze kernen.”

Over BRUG-M
In 2014 deed BRUG-M voor de eerste keer mee aan de verkiezingen en werd de grootste partij in de gemeenteraad. Gulikers werd na die verkiezingen wethouder, maar stapte een jaar later op na de val van de coalitie. In 2018 verloor de partij één zetel, maar bleef wel de grootste. In dat jaar werd Gulikers opnieuw wethouder. In 2020 strandde de coalitie na de politieke crisis rondom een herindeling. Dat leidde tot opstappen van alle wethouders. BRUG-M kwam hierdoor in de oppositiebanken.

De eerste 10 namen van BRUG-M

Voor iedereen een predicaat
Verder wil de partij dat alle scholen in onze gemeente het predicaat ‘gezonde basisschool van de toekomst’ mogen dragen. Ook wil de partij dat er natuurspeelplaatsen voor kinderen worden aangelegd. “Speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen, de natuur kan ontdekken en waar zijn spelontwikkeling wordt gestimuleerd”, zo valt in het verkiezingsprogramma te lezen.

Fusie of samenwerking
Voor verenigingen wil BRUG-M ‘eenduidige en vergelijkbare criteria waarop subsidiebedragen worden gebaseerd.’ Verder schrijft de partij in hun programma dat ze verenigingen willen stimuleren om het gesprek aan te gaan over een samenwerking of fusie als de ledenaantallen teruglopen. “Mogelijke besparingen mogen deze verenigingen aanwenden ten gunste van de fusie-vereniging.”

Veiligheid boven werkgelegenheid
De partij wil bij de discussie over Maastricht Aachen Airport leefbaarheid, gezondheid en veiligheid boven werkgelegenheid zetten. “We vinden het belangrijk het Meerssense geluid aan de Provinciale Staten te laten (blijven) horen. Een geluid dat leefbaarheid, veiligheid en gezondheid prioriteit toekent.”

Bevercentrum en ‘poorten’
Verder ziet BRUG-M kansen om een meerdaags wandelfestijn te organiseren. Daarnaast wil het een camperplaats op het eiland in de Geul. Daarnaast wil BRUG-M Meerssen promoten als ‘de poort naar Maastricht’ en ‘de poort naar het Heuvelland.’ Opvallend is het plan van BRUG-M om een educatief bevercentrum op te richten. De partij wil dat met name kinderen geïnformeerd worden over zowel de schadelijk rol van de bever, als de positieve kant van het knaagdier. De partij ziet het centrum het liefst komen bij een nabij bestaande burcht.

Lees vorig bericht

Bibliotheek aan huis

Lees volgend bericht

Hoogwaterpiek in Meerssen, Geulduiker Bunde verstopt