Raadsvergadering woensdag live op Meer Vandaag

De raadsvergadering van woensdag 9 februari is live te zien. De vergadering begint om 19:00 uur. Voorafgaand, om 18:45 uur is een voorbeschouwing. Als de vergadering is afgelopen is een nabeschouwing. Het is mogelijk dat de raadsvergadering uitloopt, dan wordt die donderdag hervat.

De raadsvergadering is vanaf woensdag 8 februari om 19:00 uur te zien op Meer Vandaag. Te ontvangen via uw TV op Ziggo-kanaal 47, en op KPN kanaal 1337. Voor andere frequenties kunt u onze website checken: https://meervandaag.nl/frequenties/

Lijsttrekker
Tijdens de raadsvergadering wordt Remco Vertommen geïnstalleerd als raadslid. Vertommen was voorheen fractievoorzitter van PGM het Origineel. Ook was hij namens die partij wethouder. Tijdens de komende verkiezingen is hij lijsttrekker.

Slapende commissie
Ook wordt tijdens de vergadering een nieuwe rekenkamercommissie geïnstalleerd. De afgelopen twee jaar was de rekenkamercommissie slapend. De commissie heeft de afgelopen twee jaar geen onderzoek uitgevoerd.

Eigen benen
Het plan van ‘Gemeente naar Gemeenschap’ wordt tijdens de vergadering ook besproken. Het plan wil zeggen dat gemeenschapshuizen die op dit moment subsidie krijgen, op eigen benen moeten gaan staan.

Volledige Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 15-12-2021 / 16-12-2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 24-01-2022)
 • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Raadsvoorstel Instellen nieuwe Rekenkamercommissie
 • Raadsvoorstel inzake legalisatie bebouwing Eijkskensweg 4 te Geulle
 • Raadsvoorstel Verordening ‘Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023’
 • Raadsvoorstel Verordening afvoer hemel- en grondwater Meerssen 2022, aansluitverordening Meerssen 2022 en verordening eenmalig aansluitrecht Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel evaluatie beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025
 • Raadsvoorstel vaststelling erfgoedverordening gemeente Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel adviesrecht Raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
 • Raadsvoorstel Versnelling MIP-gelden stroomgebied Bunde Zuid
 • Raadsvoorstel verlengen Aanvullende compensatieregeling Covid-19 voor 2021
 • Raadsvoorstel beleidsnota schuldhulpverlening 2022 – 2025 en kaders armoedebeleid Meerssen
 • Raadsvoorstel Richtinggevende notitie ten behoeve van aanpassing beleid gemeentelijke begraafplaatsen
 • Raadsvoorstel oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
 • Raadsvoorstel Vaststellen Nota Parkeerbeleid Meerssen 2022-2025
 • Raadsvoorstel vaststelling verordening op de adviescommissie fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel inzake nieuwbouw Centrumplan Bunde Fase II
 • Raadsvoorstel Vaststelling nota Burgerparticipatie & Burgerkracht en Participatie- & Inspraakverordening 2022
 • Raadsvoorstel van Gemeente naar Gemeenschap
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Lees vorig bericht

Subsidie en gratis plantjes voor het wippen van tegels?

Lees volgend bericht

Volledig interview met oud-wethouder Heusschen