CDA wil onafhankelijke wethouders en meer seniorenwoningen

Jack Aarts is de lijsttrekker van het CDA

Het CDA wil onafhankelijke wethouders. Verder wil de partij meer levensloopbestendige woningen. Dat schrijft het CDA in hun verkiezingsprogramma. De partij wil ook dat Meerssen zelfstandig blijft, maar wel gaat samenwerken met andere gemeenten en de provincie.

Onafhankelijke wethouders
De partij schrijft: “Een bestuur dat eerlijk en transparant blijft, streeft naar harmonie ook in moeilijke
situaties. Het werken met onafhankelijke wethouders is daarvoor heel belangrijk.” Verder wil het CDA dat Meerssen financieel gezond wordt en dat de lasten niet worden doorgeschoven naar de volgende generatie.

Seniorenwoningen en speelplaatsen
Het CDA wil ook gaan kijken hoe starters kunnen gaan doorstromen naar de woningmarkt. Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij grote woningbouwprojecten, vindt het CDA. Maar ook moet er gekeken worden naar seniorenwoningen en de sociale woningbouw. Verder wil de partij dat er per kern voldoende buiten- en natuurspeelplaatsen komen.

Over het CDA
Het CDA behaalde tijdens de verkiezingen in 2018 drie zetels. Daarmee belandde ze in de coalitie. Toenmalig lijsttrekker Marly Heusschen werd naar voren geschoven als wethouder. In 2020 viel deze coalitie rondom de kwestie over een herindeling. Ook stapte alle wethouders, waaronder Heusschen, op. Het CDA stapte vervolgens in de huidige coalitie, gevormd door CDA. KIJK!!!, Lokaal DNA en FOCUS.

De eerste 10 namen van het CDA

Obstakels
De christelijke partij wil dat er 30 kilometer-zones worden ingericht op de ‘juiste plaatsen’. “Waarbij handhaving en een beperkt aantal obstakels in goede balans wordt gebracht met de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners”, zo staat in het verkiezingsprogramma.

Subsidiebeleid
Het behouden van tradities is belangrijk voor het CDA. De partij wil dat processies, buurtfeesten, kermissen en overige evenementen blijven. Het CDA vindt dat al deze tradities goed gefaciliteerd moeten worden. Dat zou onder meer moeten gebeuren via een subsidiebeleid voor evenementen van verenigingen.

Vrachtverkeer
Ook het verminderen van uitstoot voor fijnstof staat op de agenda van het CDA. De partij wil de ontwikkelingen rondom Maastricht Aachen Airport kritisch blijven monitoren. Het CDA wil de fijnstofuitstoot verminderen door het vrachtverkeer buiten de kernen te houden.

Lees vorig bericht

De Staat van de Raad #20: Beïnvloede wethouder en bevroren OZB

Lees volgend bericht

Lezing ‘Basilieken in Limburg’