Adviesraad Sociaal Domein adviseert alvast nieuwe coalitie

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft al adviezen gegeven aan de komende gemeenteraad. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit leden die een afspiegeling zijn van de gemeenschap. Op verschillende punten heeft de ASD haar licht laten schijnen. Een greep hieruit:

Armoedebeleid
De ASD heeft eind vorig jaar een advies uitgebracht over het beleidsplan Armoede en schuldhulpverlening. Zo pleit ze er voor om onder andere De Ruggesteun te betrekken bij het tot stand komen van het uitvoeringsplan met vooral aandacht voor kindarmoede.

Toegankelijkheid
De adviesraad wil ook dat in het nieuwe coalitieakkoord aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid van mindervaliden en gehandicapten. Ze is van mening dat er bijvoorbeeld nog te veel hoge stoepen zijn in de gemeente en pleit er dan ook voor om Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) te betrekken in de adviezen hierover.

Eenzaamheid
Ook in Meerssen komt eenzaamheid nog volgens de adviesraad te veel voor; bijna 12 procent van de inwoners geeft aan zich zeer of ernstig eenzaam te voelen. Het advies is dan ook op basis van ervaringen uit andere gemeenten, best-practise voorbeelden en met de aanwezige steun van het Rijk een passende aanpak voor deze problematiek te vinden en dan vooral in te zetten op preventie en vroeg signalering.

Dementievriendelijke gemeente
Meerssen heeft, zeker gezien de sterke vergrijzing, te maken met toenemende aantallen van mensen met dementie. Bewustwording, kennis en begrip van dementie dient volgens de ASD te worden vergroot en moet er een ontmoetingsplek komen voor inwoners met dementie.

Lees vorig bericht

Natuurlijk! – de start van de lente 2022

Lees volgend bericht

Eugène Luijten uit Ulestraten Lid in de Orde van Oranje Nassau