KIJK!!! wil burgerraadpleging bij grote keuzes en meer BOA’s

Partij KIJK!!! wil dat er bij een belangrijke en grote beslissing een burgerraadpleging komt. Ook pleit de partij dat meer BOA’s worden ingezet. Dit schrijft de partij in het verkiezingsprogramma. Verder willen zij dat woningprojecten worden versneld.

Groene long
KIJK!!! wil het ambtenarenapparaat versterken zodat er beter kan worden voldaan aan de verwachtingen van de burgers. Tevens wil de partij streven naar een soort Europees samenwerkingsverband om gemeentelijke problemen op te lossen. Die samenwerking moet niet alleen op Europees gebied maar ook met omliggende gemeenten. KIJK!!! wil dat Zuid-Limburg een ‘groene long’ wordt.

Koploper
Volgens KIJK!!! moet er ook een (jeugd)minimumloon komen van 14 euro per uur voor organisaties die werk uitvoeren namens de gemeente. Ook willen ze dat sport en cultuur gratis wordt voor mensen met een smalle beurs. Verder wil de partij op het gebied van milieu grote stappen zetten. Meerssen moet koploper worden van verduurzaming en moet de gemeente meer bomen planten. De overlast door Maastricht Aachen Airport moet worden stopgezet of verminderd.

Over KIJK!!!
KIJK!!! behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 drie zetels. Tijdens die verkiezingen trok Paul Sanders de kar. Toen de partij in de coalitie belandde werd Sanders wethouder. In 2020 strandde de coalitie door de politieke crisis rondom een herindeling. Dat leidde tot het opstappen van alle wethouders. Paul Sanders verliet de partij omdat KIJK!!! een motie van wantrouwen indiende tegen alle wethouders, inclusief die van hun eigen partij. KIJK!!! was het niet eens met de koers van de wethouder. Sanders pleitte voor een herindeling, terwijl de fractie zelfstandig wilde blijven. Na de val van coalitie werd KIJK!!! ook onderdeel van de nieuwe coalitie. Andreas Pohle is de lijsttrekker tijdens de komende verkiezingen.

De eerste 10 namen van KIJK!!!

Wandelpaden
De partij die bestaat uit D66, PvdA en GroenLinks wil dat er meer BOA’s komen. Dit om de politie te ondersteunen. Ook moeten er meer fiets- en wandelpaden komen als het aan KIJK!!! ligt.

Ondersteunen
Op het gebied van wonen heeft KIJK!!! ook plannen: de huidige woonprojecten moeten worden versneld en er moet gekeken worden naar meer woonmogelijkheden in de kernen. KIJK!!! wil ook dat er stimuleringsregelingen komen voor initiatieven voor wonen. Zo wil de partij ideeën, als het splitsen van woningen en het maken van ’tiny houses’, ondersteunen. De coalitiepartij wil woningspeculatie ontmoedigen. Ze zijn van mening dat wie een pand koopt daar ook zelf moet gaan wonen.

Aantrekkelijker
Raadsvergaderingen moeten korter en efficiënter zodat de lokale politiek diverser en aantrekkelijker wordt, pleit KIJK!!!. Ook moet, volgens de partij, de gemeente zich extra inspannen om jongeren te stimuleren om met initiatieven te komen. Bij grote en belangrijke beslissingen wil KIJK!!! dat er een burgerraadpleging gehouden wordt.

Lees vorig bericht

Harmonie St. Caecilia Geulle is weer bezig

Lees volgend bericht

Kloomp staat vrijdagavond in LVK-finale met publiek