Subsidie voor afkoppelen regenwater

Om in de toekomst te voorkomen dat bij forse regenbuien overstromingen gaan plaatsvinden wil de gemeente dat er ontkoppeling van hemelwater en rioolwater komt en heeft een speciale regeling getroffen om dit aan te moedigen.

Verharding
Bij de meeste woningen en panden stroomt het hemelwater nog steeds het riool in. Als er in korte tijd veel regen valt, kan dit niet worden verwerkt door het rioolsysteem waardoor er overstromingen kunnen plaatsvinden. Vooral de laatste jaren is dit dikwijls het geval geweest. Oppervlakten zoals opritten en tuinen die verhard zijn, dragen hiertoe aan bij.

Ontkoppelen
Om te voorkomen dat in de toekomst wederom overstromingen als gevolg van wolkenbreuken plaatsvinden, moedigt de gemeente haar inwoners aan riool- en regenwater te ontkoppelen. Dit houdt in dat hemelwater zo veel als mogelijk op het eigen perceel vastgehouden wordt en rustig in de bodem kan zakken. Dit kan door bijvoorbeeld minder klinkers of tegels in de tuin te leggen maar in plaats daarvan een gazon. Ook het opvangen van regen in een regenton is een manier. Zo wordt ook verdroging van de bodem tegengegaan.
Om deze voorzieningen te kunnen treffen, heeft de gemeente een aparte subsidie ingesteld waarvan particulieren, bedrijven en stichtingen gebruik kunnen maken.

Lees vorig bericht

Brand in slaapkamer woning Geulle

Lees volgend bericht

Daling zet voort: 257 positieve tests in Meerssen