Gemeente en scholenkoepel LVO naar rechter

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor een juridische procedure tegen de Stichting Limburgs Voortgezet onderwijs, kortweg LVO. Ze verwijt de stichting dat de overkomst van VMBO-leerlingen van Valkenburg naar Meerssen te lang heeft geduurd waardoor er inkomsten zijn gemist.

Minder leerlingen
Het LVO heeft in het recent verleden toegezegd dat de leerlingen van het Stella Maris College die op dat moment nog op de locatie Valkenburg zaten, zouden overkomen naar de locatie in Meerssen. De gemeente krijgt per leerling een bedrag van de overheid uitgekeerd. Het aantal leerlingen dat uiteindelijk is overgekomen, is minder dan door LVO aangegeven. Dit heeft een negatief effect op de begroting van de gemeente. Het zou gaan om een bedrag van bijna 450.000 euro.

Juridische stappen
In een brief van juni vorig jaar reageerde LVO dat zij betwist schadeplichtig te zijn richting de gemeente. Ze twijfelt aan de berekening die leidt tot het bedrag. Daarnaast verwijt ze de gemeente de betalingsverplichting voor de renovatie en nieuwbouw van het Stella Maris College onvoldoende na te komen. Mocht de gemeente besluiten om juridische stappen te zetten, dan zal LVO verweer gaan voeren. LVO wil het liever zo ver niet laten komen en verzoekt de gemeente met haar tot overleg te komen, mogelijk met de hulp van mediation.

Rechter
In eerste instantie gaf de gemeente aan om in gesprek te willen gaan met LVO. Naar aanleiding hiervan heeft de advocaat van de gemeente eind vorig jaar contact gehad met de advocaat van LVO. Tijdens dit contact bleek echter dat er wel een gesprek zou kunnen plaatsvinden maar dat het standpunt van LVO dat zij geen enkele schade aan onze gemeente dient te vergoeden, hoe dan ook onveranderd bleef. Daarnaast gaf het LVO ook aan dat wanneer de gemeente weigert aan het verzoek tot betaling te doen met betrekking tot de renovatie en nieuwbouw, ze zich genoodzaakt ziet de zaak voor te leggen aan de rechter.
Het ziet er dus naar uit dat beide partijen zich in de rechtbank gaan treffen.

Lees vorig bericht

Aanhawwersj brengen ziekenbezoek

Lees volgend bericht

Klokken luiden en collecte voor Oekraïne