Andere rolverdeling bij inspraak werkzaamheden Sint Catharinastraat

Tijdens de werkzaamheden aan de Sint Catharinastraat in Ulestraten zal er geen actieve betrokkenheid meer zijn met het Bewonerscomité Actiegroep Sint Catharinastraat (BCAG). Volgens het college is er te veel inbreng van het comité en wordt ook de ambtenarij te veel geconfronteerd met brieven en e-mails die het comité stuurt.

Besluit
In een besluit van 2020 heeft het college besloten dat er in verband met de uitvoering van het verkeersproject Sint Catharinastraat in een andere vorm met BCAG zal worden gecommuniceerd en afgestemd. De gemeente heeft daarin de rollen zodanig ingericht dat zij haar rol als bevoegd gezag, initiatiefnemer en opdrachtgever van de werkzaamheden binnen het project zelf uitoefent. Wel kunnen betrokkene meedenken over mogelijke oplossingen.

Nieuwe fase
De gemeente heeft gekozen voor een andere vorm van communicatie met BCAG omdat een nieuwe fase in het project is aangebroken. Er is toen een klankbordgroep opgericht voor bewoners. BCAG kan zich hier niet in vinden en heeft een en ander ook juridisch laten onderzoeken. Volgens het comité zou de gemeente afspraken schenden. Ze wordt hierin ondersteund door een advies van een jurist. De gemeente kan zich echter niet vinden in dit advies.

Brieven en e-mails
Een en ander brengt met zich mee dat het college het besluit van 2020 onverkort toch handhaaft: in de uitvoeringsfase is geen (actieve) betrokkenheid of zeggenschap voor BCAG of voor haar individuele bestuursleden weggelegd. Wel kunnen ze uiteraard steeds gebruik blijven maken van de gebruikelijke vormen van inspraak. In het verleden werden ambtenaren namelijk te veel geconfronteerd met brieven en e-mails van het comité. Door nu meer duidelijkheid te verschaffen, hoopt de gemeente dit in de toekomst te voorkomen.

Lees vorig bericht

Startschot driehonderd bomen plan Bunde-Oost

Lees volgend bericht

Meer huizen in buitengebied worden aangesloten op glasvezel