Startschot driehonderd bomen plan Bunde-Oost

Op zaterdag 12 maart worden in het kader van NLDoet bomen geplant en bloemenmengsel gezaaid op het terrein van Kwekerij Marnis in Bunde. Met deze activiteiten wordt het startschot gegeven voor de uitvoering van het 300 Bomenplan Bunde-Oost. De activiteiten vinden plaats tussen 10:30 uur en 15:00 uur. 

Driehonderd bomen plan Bunde-Oost
Het 300 bomen plan is een initiatief vanuit de wijk Bunde-Oost om de wijk biodiverser en klimaat robuuster te maken. Dit plan is ontwikkeld in samenspraak met de Gemeente Meerssen en de gemeenteraad heeft aangegeven het project een warm hart toe te dragen. Het plan past binnen de ambitie om voor elke inwoner een extra boom te planten.” We maken Bunde Oost koeler en aantrekkelijker door het planten van bomen, struiken en bloemen. Zo verfraaien we de wijk en leveren we ook een bijdrage aan een vriendelijkere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het streven is om de komende jaren 300 bomen bij te planten, maar ook gras te vervangen door bloemenmengsels en plantsoenen aan te planten met bloeiende soorten met veel nectar voor bijen en vlinders”, aldus de initiatiefnemers.

Opening zonnecentrale Marnis I
Tijdens de bomenaanplantdag is ook de opening van de zonnecentrale boven op het dak van de loods van Kwekerij Marnis. Dit project, geïnitieerd door EMEC en gesteund door de inwoners van Meerssen, voorziet in de energiebehoefte van een deel van de wijk en is een voorbeeld hoe mensen samen een groene duurzame toekomst bereiken. Om de opening te markeren zullen Alex Peters, voorzitter van EMEC, wethouder Gerard Ijff en initiatiefnemer van het 300 bomen plan Jo Ritzen de eerste boom planten. 

Vragen en aanmelden
Mensen die willen meedoen met het aanplanten kunnen zich aanmelden via de website van NLDoet www.nldoet.nl/activiteit/aanplantdag. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en meer te horen over de plannen voor het komend najaar. Voor vragen over het project kan contact opgenomen worden met Jo Ritzen hanjori@yahoo.com of Sandra van den Beuken info@thebutterflyhouse.nl .

Foto: NLDoet

Lees vorig bericht

Klokken luiden en collecte voor Oekraïne

Lees volgend bericht

Andere rolverdeling bij inspraak werkzaamheden Sint Catharinastraat