Dit willen de partijen doen op het gebied van wonen

Het is een grote uitdaging voor de komende vier jaar: de woningnood. Tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is het een belangrijk thema voor veel kiezers: wonen. Van senioren tot starters, iedereen wordt er door geraakt. Maar wat staat er hierover in de verkiezingsprogramma’s? Wij zetten het voor je op een rijtje. 

We beginnen bij de grootste partij op dit moment: BRUG-M. De partij wil meer woningen voor senioren. Ze willen ook kijken of er geëxperimenteerd kan worden met nieuwe woonvormen. Denk aan tiny houses. Ook willen ze met een plan komen om leegstaande winkels, kantoren of andere panden om te bouwen tot woningen. 

Lokaal DNA: Deze partij wil minimaal 100 nieuwe woningen gemeentebreed bouwen. Woningen in elk segment en voor elke beurs. Daarnaast wil de partij de zelfbewoningsplicht onderzoeken voor een betere positie van de eigen inwoners op de lokale woningmarkt. Deze zelfbewoningsplicht houdt in dat een koper van een woning gedurende een bepaalde periode verplicht is om de woning zelf te bewonen. Zo krijgen starters een eerlijke kans op de woningmarkt. Ook wil lokaal DNA de gemeentelijke startersleningen herintroduceren. 

Als derde het CDA. Als het aan hen ligt komen er meer seniorenwoningen en wordt de doorstroming van starters beter. Het CDA wil dat er in alle kernen woningbouwprojecten komen. Inwoners van Meerssen zouden voorrang moeten krijgen bij deze projecten. 

Door naar KIJK!!! Deze partij wil dat de huidige woonprojecten worden versneld. Ook willen ze onderzoeken of er nieuwe woningen kunnen worden gemaakt in de kernen. Verder wil de partij een gemeenteloket en stimuleringsregelingen oprichten waar burgers met initiatieven kunnen komen. Denk aan het splitsen van woningen of het maken van tiny houses. KIJK!!! wil ook dat wie een pand koopt daar ook zelf gaat wonen, oftwel een zelfbewoningsplicht. 

Voor Het Origineel is het duidelijk: de partij wil meer woningen bouwen. De partij wil meer woningen voor alle huur- en koopklassen. Vooral levensloopbestendige woningen moeten er komen, vindt Het Origineel. De partij wil dat senioren in de kernen kunnen blijven wonen.

Lees vorig bericht

Extra tv-uitzendingen vanwege gemeenteraadsverkiezingen

Lees volgend bericht

Het Origineel wil zelfstandigheid, ‘maar niet ten koste van de burger’