Deze plannen van de partijen zijn er voor klimaatverandering

De gevolgen ervan zagen we tijdens de overstromingen in de zomer van vorig jaar. De uitdaging om de gevolgen ervan te verminderen zijn groot. Klimaatverandering. 

We beginnen bij de grootste partij op dit moment: BRUG-M. De partij vindt het verstandig om nog te wachten met het afkoppelen van bestaande woningen van het gas. Ook wil BRUG-M dat bermen worden ingezaaid met wilde bloemen voor  bedreigde insectensoorten als vlinders en bijen. 

Op het gebied van wateroverlast heeft BRUG-M ook plannen. Ze willen het project ‘Water in Balans’ versnellen. Ook wil het rioleringen verbeteren. 

Lokaal DNA wil graag een integrale aanpak van wegen, riolering, bekabeling etc. zodat de schop maar één keer in de grond hoeft. Ook wil de partij een water rampenplan en samen met de burgers optrekken die financieel getroffen zijn door de waterschade.

Door naar het CDA. Deze partij vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid. Het CDA wil ook dat de uitstoot van fijnstof wordt verminderd. Ook het gebruik van duurzame energie moet worden vergroot. De partij wil de ontwikkelingen van MAA kritisch volgen. 

Partij KIJK!!! profileert zich als groene partij. KIJK!!! wil dat Meerssen koploper wordt op het gebied van verduurzaming. De partij wil dat Zuid-Limburg een ‘Groene Long’ wordt. KIJK!!! wil ook initiatieven ontwikkelen zodat landbouw op een milieuvriendelijke manier en natuurinclusieve manier kan plaatsvinden. De partij wil meer bomen en natuurlijk groen. De partij wil op deze manier ook wateroverlast tegen gaan. Maastricht Aachen Airport komt ook terug in het verkiezingsprogramma. De overlast door het vliegveld moet worden stopgezet of sterk worden verminderd, is KIJK!!! van mening. De partij wil streven naar een CO2-neutraal alternatief voor MAA. 

Het Origineel wil actief gaan lobbyen bij het kabinet, de provincie en het Waterschap voor aandacht van de waterproblematiek. De kernen moeten worden vergroend door meer bomen en struiken. Ook wil de partij proefprojecten opzetten zodat burgers hun eigen groen in de straat kunnen onderhouden.

Lees vorig bericht

Meer Actueel week 10-2022: De strijd om de laatste kiezers, verkiezingsborden beklad & hoge corona cijfers

Lees volgend bericht

Uitgelicht: de analyse op het verkiezingsdebat