Herindelen of zelfstandigheid: wat vinden de partijen?

Gaan we herindelen of blijven we zelfstandig? Die vraag stond centraal de afgelopen vier jaar, maar de komende vier jaar zal die terugkomen. Dit vinden de partijen over de kwestie.

De grootste partij, BRUG-M, pleit voor een herindeling. Sterker nog, de partij wil drie of vier grote gemeenten in Zuid-Limburg. Als dat niet lukt wil de partij op kleinere schaal herindelen. Op het gebied van financiën maakt de partij zich zorgen, ze vindt wonen in Meerssen te duur en niet in balans. 

En dan de OZB; onroerendezaakbelasting. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je woning dat de gemeente zelf jaarlijks vaststelt. Als het aan BRUG-M ligt wordt de OZB bevroren tot het gemiddelde van omliggende gemeente is bereikt. De partij wil ook niet blijven putten uit de “zorgvuldige opgebouwde reserves”.

Lokaal DNA: Het vertrouwen en imago van de Meerssense politiek heeft flink wat deuken opgelopen de afgelopen jaren. Dat wil lokaal DNA gaan verbeteren. De partij wil een sluitende meerjarenbegroting maken die voor iedere burger goed leesbaar is en mogelijke en reële belastingverlagingen nastreven. De partij wil niet dat de OZB een gemeentelijke sluitpost wordt; de begroting moet ook zonder de inkomsten van de OZB sluitend zijn. Tot slot wil Lokaal DNA samen gaan werken met gemeenten; lokaal waar het kan en regionaal waar het moet. 

Dan naar het CDA. De partij benadrukt dat het zelfstandig wil blijven. De partij wil verder gaan met onafhankelijke wethouders. Oftewel wethouders van buiten de gemeente zoals die sinds 2020 ook zijn aangesteld. De partij wil een sterke samenwerking aangaan met omliggende gemeenten en de provincie. 

Partij KIJK!!! benoemt in haar verkiezingsprogramma niet of het wil herindelen of zelfstandig wil blijven. De partij wil gaan samenwerken met andere gemeente of in Europees verband. De raadsvergadering moeten korter en efficiënter, schrijft KIJK!!!. Bij belangrijke beslissingen moet een burgerraadpleging komen vindt KIJK!!!. 

Ook Het Origineel benoemt in haar verkiezingsprogramma niet of ze willen herindelen. Wel schrijft de partij dat als Meerssen zelfstandig wil blijven, het inkomen van de gemeente omhoog moet. Het Origineel wil dit doen door meer woningen te bouwen en ook toerisme in Meerssen uit te breiden.

Lees vorig bericht

De Staat van de Raad #24: Wordt het een tweestrijd?

Lees volgend bericht

Kijk terug: het verkiezingsdebat van Meer Vandaag