Bibliotheek Meerssen zoekt nieuwe voorzitter

Binnenkort komt de functie van voorzitter van het bestuur van de stichting Openbare Bibliotheek Meerssen beschikbaar. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Sociale verbondenheid en ondersteuning
De wereld van de bibliotheek is in verandering, ook de bibliotheek in Meerssen. Naast de taken die de bibliotheek van oudsher uitvoert, is er steeds meer aandacht voor ontmoeting en sociale verbondenheid en ondersteuning op het gebied van taal- en digitale vaardigheden en in eerstelijns informatievoorziening, waardoor jong en oud kunnen (blijven) meedoen. De kernwaarden van de bibliotheek zijn laagdrempelig, gastvrij en in het bijzonder ondersteuning bieden voor mensen die extra steun kunnen gebruiken.

Strategische koers
Het bestuur van de stichting bepaalt de strategische koers, missie en visie en is eindverantwoordelijk, terwijl de dagelijkse leiding ligt bij de manager die een uitgebreid mandaat heeft. Het bestuur bepaalt de richting, de manager en de medewerkers krijgen alle ruimte om daaraan op hun eigen wijze invulling te geven. Het team van de bibliotheek bestaat uit 10 (parttime) medewerkers en 65 vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd, en vergadert ongeveer 8 keer per jaar (in de avonduren), samen met de manager.

Informatie en reageren
Voor meer informatie en vragen kunnen belangstellenden contact op te nemen met bestuurslid Henk Hausoul via 06-22719415 of kijk op www.bibliotheekmeerssen.nl voor de volledige vacature tekst en profielschets van de voorzitter. Reacties op de vacature vóór 17 april 2022 mailen naar jeanclerx@hotmail.com .

Lees vorig bericht

Dansende zusjes treden op tijdens Koningsdag Maastricht

Lees volgend bericht

College roept Tweede Kamer op schaderegeling tegemoetkoming schade te verbreden