In totaal 16 Oekraïense vluchtelingen in Meerssen

Er zijn op dit moment 16 Oekraïense vluchtelingen in Meerssen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraad. Op 22 maart liet het college weten dat er nog 13 vluchtelingen waren, nu zijn dat er dus drie meer.

Locaties
De Oekraïners zijn ingeschreven bij de gemeente en hebben contact gehad met welzijnsinstelling Trajekt. De gemeente is nog op zoek naar locaties waar opvang voor langere termijn mogelijk is. In de vorige brief van het college was te lezen dat de vluchtelingen zijn opgevangen bij vrienden of familie. Er is één gezin opgenomen in een B&B in Meerssen.

Leefgeld
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg voert de regie over de toestroom van vluchtelingen. De aandacht gaat nu vooral naar leefgeld van de gevluchte Oekraïners. Landelijk gezien zijn hierover nog geen afspraken gemaakt, dat gebeurd over vier weken. Daarom zijn de Zuid-Limburgse gemeenten bezig met maken van eigen afspraken over leefgeld. Dit moet op korte termijn duidelijk zijn.

Hulp
Daarnaast zijn de organisaties bezig met het regelen van onderwijs, communicatie en gezondheiddiensten voor de vluchtelingen. Zo moeten de gevluchte kinderen passend onderwijs krijgen. Ook zijn er afspraken gemaakt met huisartsen, verloskundigen en het afgeven van medicatie.

Lees vorig bericht

Verlenging aanvraagtermijn projecten overstromingsramp Limburg

Lees volgend bericht

Werken Watervalderbeek Pletsmolen krijgen vorm