Besluit ontmoetingsplek en trapveldje Amicitasterrein opgeschort

Stock foto

Het college van Meerssen heeft besloten om het project en de besluitvorming over een mogelijke realisatie van een ontmoetingsplek en trapveldje op het Amicitasterrein in Meerssen-West vooralsnog op te schorten tot na de zomer van 2022. De gemeente wil eerst de afronding van de eerste fase van het project Transitievisie Warmte afwachten.

Het project Transitievisie Warmte
De locatie voor een ontmoetingsplek en trapveldje aan het Amicitasterrein is door de gemeenteraad aangewezen als `verkenningsbuurt` en een van de weinige locaties die misschien geschikt zijn als locatie voor elektriciteit en warmte met onder andere zonnepanelen. “Verder onderzoek zal de mogelijkheden moeten uitwijzen voor de voorgenomen plannen rondom de Transitievisie Warmte. De eerste resultaten hiervan worden na de zomer van 2022 verwacht. Dan volgt er een tussenevaluatie en is bekend of en welke technische mogelijkheden er zijn en of er draagvlak is voor het project. Door nu al te kiezen voor inrichting met een ontmoetingsplek en trapveldje kan dit de mogelijkheden in de warmtetransitie tegenwerken. “ laat het college weten in een brief aan de raad.

Meedenkbijeenkomsten
Het college besloot eerder: “voordat er een besluit werd genomen over de ontmoetingsplek en het trapveldje eerst het gesprek aan te gaan met belanghebbenden en belangstellenden.” In dit kader zijn er medio 2021 meedenkbijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is er veel weerstand geuit door de belanghebbenden en belangstellenden. Er werd een petitie ontvangen met meer dan 100 handtekeningen en er werden meerdere bezwaarprocedures aangekondigd. Naast de meedenkbijeenkomsten werd er een openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad en andere geïnteresseerde inwoners georganiseerd en vonden er gesprekken plaats met de jongerengroep Bunde en Meerssen. De direct omwonenden, gebruikers van het terrein en inwoners worden door de gemeente geïnformeerd over het genomen tussentijds besluit.

Lees vorig bericht

18 Oekraïense vluchtelingen in Meerssen, gemeente keert al leefgeld uit

Lees volgend bericht

Na 42 jaar stopt Slijterij Bernard Rekko: ‘Nooit met tegenzin gewerkt’