Wat moet er met het Amicitas-terrein gebeuren?

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat het college van Meerssen heeft besloten om het project en de besluitvorming over een mogelijke realisatie van een ontmoetingsplek en trapveldje op het Amicitasterrein in Meerssen-West vooralsnog op te schorten tot na de zomer van 2022. De gemeente wil eerst de afronding van de eerste fase van het project Transitievisie Warmte afwachten. In deze fase wordt onderzocht of het Amicitas-terrein een geschikte locatie is voor elektriciteit en warmte met onder andere zonnepanelen. De meningen van de omwonenden waren hierover verdeeld.

Meningen omwonenden
De meningen van de omwonenden zijn verdeeld. De meesten vinden het fijner als er zonnepanelen geplaatst gaan worden op het terrein, aangezien ze verwachten hier geen overlast van te ervaren. Ze zijn bang dat er veel overlast van de jeugd komt als hier een ontmoetingsplek of trapveldje komt. Aan de andere kant zijn er ook inwoners die liever hebben dat hier iets voor de jeugd komt, om er zo voor te zorgen dat ook de jeugd een sociale ontmoetingsplek krijgt in Meerssen-West. Een enkeling van de omwonenden zag beide ideeën niet zitten.

Reactie wethouder
Wethouder Wim Kemp zegt het onderzoek van de eerste fase van het project Transitievisie Warmte te willen afwachten. Mocht het Amicitas-terrein geschikt zijn voor het plaatsen van onder andere zonnepanelen dan moet de afweging gemaakt worden om het project Transitievisie Warmte voor te laten gaan ten opzichte van de ontmoetingsplek en het trapveldje voor de jeugd. Het eerste dient een algemeen belang en het laatste dient het belang voor de jeugd.

Lees vorig bericht

Gestolen putdeksel in Bunde nog niet vervangen

Lees volgend bericht

Amstel Gold Toertocht weer verreden