College vindt nieuwe invulling MAA ‘interessant’

Het college van burgemeester en wethouders vindt de eventuele nieuwe invulling van Maastricht Aachen Airport ‘interessant.’ Dat schrijft het college als antwoord op vragen van het CDA en BRUG-M. Aanleiding daarvan was het op 31 maart gepresenteerde alternatieve plan voor de invulling van het luchthaven

‘Interessant
Het college heeft laten weten het gepresenteerde concept ‘van Airport naar Airpark’ interessant te vinden. Ze adviseert Provinciale Staten dan ook om bij de besluitvorming over de toekomst van de luchthaven zorgvuldig alle aspecten die samenhangen met MAA volwaardig mee te wegen.

Rol voor Meerssen
Daarnaast laat het college weten bereid te zijn om mee te denken over mogelijke ontwikkelingen op het terrein van MAA. In dit stadium kan het college zich echter niet uitlaten over het al dan niet meebetalen aan een alternatief.

Beter plan
Op de vraag of het college het gepresenteerde alternatief een beter plan vindt dan de voortzetting van MAA, antwoordt het college dat Provinciale Staten zich eerst uit zal spreken over de toekomst van MAA. Dat gebeurt op 3 juni. Het Limburgs Parlement gaat dan een beslissing nemen over de toekomst van vliegveld Beek.

Lees vorig bericht

IVN presentatie over de zoektocht van Eugène Dubois

Lees volgend bericht

Vleermuistoren op plek overgebleven muren Proost de Beaufortstraat