Vleermuistoren op plek overgebleven muren Proost de Beaufortstraat

Het college laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat in het gebied waar nu nog delen van de muren van de oude school aan de Proost de Beaufortstraat staan een gemetselde vleermuistoren gebouwd gaat worden. In deze toren kunnen de laatvlieger en dwergvleermuizen een onderkomen vinden. Aan de toren worden ook insectenhotels opgehangen.

Educatief aspect
Het is mogelijk de bedoeling dat er gewandeld kan worden in het gebied. Tevens wilt de gemeente er een educatief aspect aan verbinden om kinderen en andere geïnteresseerden iets te laten leren over vleermuizen en de flora en de fauna in het gebied. Het educatieve aspect wilt de gemeente oppakken samen met Stichting Duurzaam Meerssen. Ook zal de Butterfly House worden gevraagd om mee te denken over de biodiversiteit in het gebied. De gemeente vindt het van belang de burgers te betrekken bij het initiatief in het gebied.

Eind juni
De vleermuistoren dient eind juni gebouwd te zijn zodat de vleermuizen deze kunnen gaan gebruiken als onderkomen. Zijn de vleermuizen na drie maanden gewend aan de nieuwe situatie kan de sloop van de muren van de oude school beginnen. De oude muren van de school zijn blijven staan omdat zich in de spouwen van de muren vleermuizen ophielden. Gelijktijdig met de sloop van de muren wordt het voormalig clubgebouw van de hondenclub gesloopt en het bestratingswerk behorende bij de hondenclub verwijderd.

Lees vorig bericht

College vindt nieuwe invulling MAA ‘interessant’

Lees volgend bericht

Hartstichting meet uw bloeddruk