Ambtenaren onder zware druk: college wil tonnen extra

Het college van burgemeester en wethouders wil dat er bijna 800.000 euro extra beschikbaar komt voor het ambtenarenapparaat. Dit omdat de ambtelijke organisatie van de gemeente onder zware druk staat. Als het geld er niet komt, zal dat ‘grote gevolgen’ hebben voor de bedrijfsvoering. Het college wil met het geld tijdelijk extra personeel invliegen.

Grote gevolgen
Het college waarschuwt voor grote gevolgen als dit extra geld er niet komt. Als dat het geval is zullen er keuzes gemaakt moeten worden bij het uitvoeren van wettelijke taken en de dienstverlening naar de burger. “De werkdruk voor de huidige medewerkers zal alleen maar toenemen en het ziekteverzuim stijgen waardoor de noodzaak voor inhuur weer toeneemt.”

Dwangmatig werken
Oorzaak van het probleem is onder meer de grote uitstroom van medewerkers. Dit jaar zijn er al zeven ambtenaren vertrokken. Daarnaast staan de medewerkers onder hoge druk. Onlangs werd er binnen het gemeentehuis een onderzoek gehouden naar de werkdruk. “Er is sprake van een extreem hoge werkdruk in combinatie met de neiging van medewerkers om compulsief (dwangmatig) en excessief (buitensporig) te werken en een forse disbalans tussen werk en privé.” Het ziekteverzuim binnen de gemeente staat op een historisch hoogtepunt van 11 procent.

Dossiers
Daarnaast zijn er grote dossiers voor de ambtenaren. Denk aan de coronacrisis, de nazorg rondom de watersnood en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook de verkiezingen heeft veel werk gevraagd van de medewerkers.

Geen sollicitanten
In 2021 heeft de gemeenteraad gekozen om het ambtelijke apparaat te vernieuwen. Forse structurele investeringen werden aangekondigd. Tijdens de begrotingsvergadering in 2021 werd besloten om de eenmalige investering van dat jaar van 850.000 euro te verlagen naar 350.000 euro. Daarnaast komt door onder meer de verhitte arbeidsmarkt de vernieuwing niet goed van de grond. De gemeente probeert te vissen in de vijver van potentiële medewerkers, maar grotere gemeentes hebben meer geluk. “We zien nu al dat gelijke vacatures in grotere gemeenten vaak in hogere salarisschalen geworven worden”, schrijft het college. “Op vacatures waar van oudsher tientallen personen reflecteerden, krijgen we nu een handje vol of soms zelfs geen enkele sollicitant.”

Vacatures
Op dit moment staan er bij de gemeente acht vacatures open, vier daarvan zijn een herhaalde oproep om te solliciteren. Daarnaast staan er nog tien vacatures op de planning. Die worden in de loop van het jaar geopend.

Lage motivatie
De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente is positief over het voorstel. Ze gaven in 2021 advies over de vernieuwing, ook wel revitalisering genoemd. De OR wil dat er een structurele oplossing komt. In het brief uit schrijft de OR dat de gemeenteraad besluiteloos is geweest over de toekomst van Meerssen. Dat heeft desastreuze gevolgen veroorzaakt voor de ambtelijke organisatie. “Er is sinds jaar en dag sprake van een formatieve onderbezetting, een relatief hoog verloop , relatief hoog ziekteverzuim, mede door dit alles een (veel te-) hoge belasting van de overblijvende medewerkers en ontbrekend vertrouwen in het bestuur, lage motivatie, teloor gegane ‘eigen organisatiecultuur’ met bijbehorende onderlinge solidariteit en loyaliteit, etc”

Niet gesteund
De OR verwijst in de brief ook naar de werkdruk onder de ambtenaren. De druk is ontstaan door politiek onrust en wisselende besluiten. Daarnaast voelen ze zich niet gesteund en beschermd door hun bestuur. “Werkdruk/psychosociale druk ten gevolge van wethouders en raadsleden die ambtenaren (in-)direct benaderen om dingen gedaan te krijgen die niet (helemaal) passen in het beleid of de prioriteitstelling en waardoor ambtenaren zich onder (oneigenlijke) druk gezet voelen.”

De gemeenteraad gaat op 24 mei vergaderen over het voorstel van het college. Deze raadsvergadering is live te volgen via Meer Vandaag.

Lees vorig bericht

Voorjaarsdienstregeling bussen Arriva door personeelstekort

Lees volgend bericht

Zondagochtendconcert harmonie St. Caecilia Geulle