Wie worden de nieuwe wethouders van Meerssen?

De coalitieonderhandeling tussen Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! zijn nu al een tijd lang bezig. Eind deze maand hopen de formerende partijen een bestuursakkoord en nieuwe wethouders te presenteren. Maar wie worden dat?

Verdeling
De drie partijen vormen nu al de coalitie. KIJK!!! levert twee wethouders. Het CDA levert één wethouder. Maar met de nieuwe zetelverdeling na de verkiezingen lijkt het onwaarschijnlijk dat deze verdeling hetzelfde blijft. Het ligt voor de hand dat Lokaal DNA, die 7 zetels behaalde, een of twee wethouders leveren en de andere partijen één.

De huidige wethouders
Op dit moment heeft Meerssen drie wethouders van buiten. Gerard IJff (PvdA), Peter Hovens (PvdA) en Wim Kemp (CDA). Wethouder Kemp heeft al aangegeven niet te zullen terugkeren als wethouder. “Mijn tijd is voorbij”, vertelde Kemp. Hij wil wel op projectbasis uithelpen, als dat nodig is. Wethouder IJff heeft een paar keer advies gegeven aan de nieuwe coalitie, maar er is nog niet concreet gesproken over een doorstart van het wethouderschap. “Ik heb gezegd wat bij mij wel en niet mogelijk is, maar het is nu aan de formateur om daar keuzes in te maken.” Of wethouder Hovens door zou willen gaan is niet bekend.

Nieuwe wethouders
Voorman van Lokaal DNA Bjorn Molling heeft niet uitgesloten dat hij zelf op de wethouders-stoel gaat zitten. “We hebben binnen de partij ook mensen met persoonlijke ambities”, vertelde Molling eerder hierover. In principe, kan iedereen wethouder worden en dus is het mogelijk dat de formerende partijen een nog onbekende naar voren schuiven.

De formerende partijen proberen voor 24 mei klaar te zijn, zodat tijdens de raadsvergadering op die dag de nieuwe wethouders geïnstalleerd kunnen worden.

Lees vorig bericht

Brasserie Bie de groeve verkozen tot beste campingrestaurant van Nederland

Lees volgend bericht

IVN dagwandeling tussen Wijlre en Schin op Geul