Onderzoek watersnood: ‘Overweeg aanleggen dijken, buffers en extra duiker’

Foto: de Geul in de zomer van 2021

Om een overstroming van de Geul in de toekomst te voorkomen moet gedacht worden aan het aanleggen van dijken, een extra koker bij de duiker in Bunde en het tijdelijk opvangen van water in een buffer. Dat schrijft onderzoeksbureau Deltares in een eerste rapport over de watersnood van juli 2021. Daarnaast concludeert het bureau dat de duiker onder het Julianakanaal verstopt zat waardoor het water opgestuwd werd richting Bunde en Geulle.

Uitzonderlijk
Deltares noemt Bunde en Geulle een badkuip. Het gebied is grotendeels ingesloten. Tijdens het hoogwater in juli was sprake van een ongunstige situatie. Zowel de Maas als de Geul stonden hoog. Daardoor kon de Geul niet gemakkelijk afwateren op de Maas. Volgens Deltares is dit uitzonderlijk.

Waterafvoer
Tijdens de overstroming raakte de duiker onder het Julianakanaal in Bunde verstopt. De duikers kunnen maximaal 85 kubieke meter per seconde afvoeren. In juli 2021 was er een afvoer van ongeveer 110 kubieke meter per seconden. Maar als de waterstanden in de Maas stijgen kan de duiker minder water aan, namelijk 55 kubieke meter per seconden. Daarnaast was de duiker vol geraakt met hout en slib. “Dit doet vermoeden dat de afvoercapaciteit van de sifon [duiker, red.] nog verder was afgenomen”, schrijft Deltares in hun rapport.

Verstopping
Bunde en Geulle liggen lager en dus stroomde het overtollige water hiernaartoe. “Zonder verstopping van de sifon zou ook sprake zijn geweest van grootschalige overstromingen in dit gebied, maar zouden waterdieptes mogelijk iets kleiner zijn gebleven”, aldus Deltares. Uit het onderzoek blijkt ook dat het grondwater in Bunde sterk reageert op de waterstanden van de Maas.

Dijken aanleggen
Deltares heeft ook enkele voorbeelden aangehaald om de gevolgen van hoogwater te beperken. Zo is het mogelijk om langs de Geul dijken aan te leggen. Maar hierdoor kunnen er weer problemen ontstaan bij plekken waar geen dijk ligt. Verder staat in het onderzoek dat een extra buffer overtollig water kan opvangen. “Wanneer men op die manier de overstromingen van afgelopen zomer had willen voorkomen, dan had veel meer dan 1 miljoen kubieke meter geborgen moeten worden. Daarvoor is een retentiegebied [wateropvanggebied, red.] met een zeer groot oppervlak nodig.”

Drijfvuil weghalen
Een extra koker bij de duiker in Bunde is een mogelijkheid. “Bij één extra buis neemt de afvoercapaciteit met 20 procent toe.” Een andere mogelijkheid is het aanleggen van een hevel tussen het Julianakanaal en de Geul. Bij hoogwater in de Geul kan er dan water worden overgeheveld naar het kanaal. Ook zou er volgens Deltares gekeken moeten worden naar het weghalen van drijfvuil en hout bij de duikers. “Dit zou mogelijk op een manier kunnen die vergelijkbaar is met de krooshekken bij gemalen.”

Waterkering
Ook ter hoogte van Tussen de Bruggen in Meerssen was er sprake van forse wateroverlast. Deltares raadt hier aan om te kijken of er een waterkering kan komen tussen de woningen en het wateropvanggebied van de Geul. “Tijdens zeer extreme hoogwaters (zoals in juli 2021) zal het echter ook nodig zijn om maatregelen te treffen aan de voorkant van de woningen.”

Lees vorig bericht

Leopoldskerkje biedt podium aan jonge musici

Lees volgend bericht

Voorjaarsconcert Koninklijke fanfare Concordia Ulestraten