Gouverneur Roemer ambassadeur stichting Veul Diech Good

De stichting Veul Diech Good maakt bekend dat zij vanaf 18 mei een ambassadeur hebben. Het is Emile Roemer, Gouverneur van Limburg. De stichting laat weten blij te zijn met deze ambassadeur die een hart heeft voor hun doelgroep en de armoedeproblematiek.

Verminderen armoede problematiek
De stichting Veul Diech Good is in 2008 opgericht en heeft als doelstelling zonder winstoogmerk: “ om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg (preventie en verzachten van armoede) en het bevorderen van het welzijn van kinderen, zieken, ouderen en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord ”.

Goederen en diensten
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen van voedsel en andere goederen bij winkeliers en andere bedrijven, alsmede het bewegen van sponsors tot het verlenen van diensten en materiële hulp en het distribueren van de goederen, onder de doelgroep en het coördineren van de inzet van diensten en materiële hulp aan de doelgroep. De concrete bijdrage die Stichting Veul Diech Good levert zal uitsluitend uit goederen of diensten bestaan of hulp in materiële zin en niet uit financiële ondersteuning.

Lees vorig bericht

Wederom code oranje vanwege noodweer

Lees volgend bericht

File na ongeval op A2 bij Ulestraten