Gemeenteraad buigt zich dinsdagavond over extra geld ambtenarenapparaat

Tijdens de raadsvergadering komende dinsdag staat de eenmalige financiële injectie voor het ambtenarenapparaat op de agenda. De vergadering vindt weer plaats in het gemeentehuis. Het gaat om een incidenteel bedrag van ongeveer 800.000 euro. Het college wil dit bedrag omdat de ambtenaren onder zware druk staan.

Geld voor meer ambtenaren
Zowel de gemeente Meerssen als buurgemeenten hebben voortdurend te weinig ambtenaren in dienst om goed te functioneren. Hierdoor staat het ambtelijk apparaat momenteel onder hoge druk. Er staan diverse vacatures uit maar die kunnen niet worden ingevuld. Meerssen moet ‘uit dezelfde vijver vissen’ als andere gemeenten. De gemeenteraad gaat nu kijken op welke manier het tekort kan worden aangevuld om het ambtenarenapparaat weer op voldoende sterkte te krijgen.

Inhuren en taken
Het inhuren van personeel bij bijvoorbeeld uitzendbureaus kost extra geld en is een factor 1,5 hoger dan regulier personeel, maar indien er geen extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld, zal dit grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, de uitvoering van (wettelijke) taken en dienstverlening naar de burger. “Er zullen dan keuzes gemaakt moeten worden voor wat betreft uitvoering en prioritering van werkzaamheden”, aldus het college van B&W.

Ook staat er dinsdagavond een besloten vergadering op de agenda. Het is nog niet duidelijk wat er besproken gaat worden.

De vergadering is dinsdag vanaf 18:45 uur live te volgen. In het programma Uitgelicht is er eerst een voorbeschouwing en zal de vergadering na worden besproken.

Lees vorig bericht

Kijk terug: De Heilige Communie vanuit de Basiliek

Lees volgend bericht

Gezamenlijke communieviering kinderen uit Bunde, Rothem en Meerssen in de Basiliek