Geld Giro 777 watersnood Limburg vrijwel volledig besteed

Van de ruim 3,6 miljoen euro die door het Nationaal Rampenfonds Giro 777 beschikbaar is gesteld voor herstelprojecten van maatschappelijke organisaties na de watersnood in Zuid-Limburg, is het overgrote deel uitgekeerd of toegezegd. De aanmeldingstermijn voor projecten verloopt op 1 juni 2022, maar projecten die de komende paar dagen alsnog worden ingediend, zullen welwillend worden bekeken, laat het Nationaal Rampenfonds weten. Er is nog zo’n 650.000 euro beschikbaar. 

Schrijnende gevallen
Anders is de situatie bij de 3 miljoen euro die is gereserveerd voor schrijnende gevallen onder de gedupeerden en waarvoor het Nationaal Rampenfonds per getroffen gemeente een bedrag apart heeft gezet. Van dit geld is nog maar 300.000 euro daadwerkelijk uitgekeerd. Met de toekenning en uitkering van deze gelden zal nog enkele maanden gemoeid zijn, zo is de verwachting. “De gemeenten zijn lokaal goed op de hoogte van waar de nood het hoogst is,” aldus het Nationaal Rampenfonds.

Wachten op uitkeringen WTS
De vertraging in de toekennen van extra geld voor schrijnende gevallen is veroorzaakt doordat gemeenten zorgvuldig willen handelen en veelal eerst willen wachten op de uitkeringen van de ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen’ (WTS) voordat ze het geld aanvragen bij het Nationaal Rampenfonds. 

Lees vorig bericht

Peter en Ellen Beckers uit Bunde fietsen Tour du ALS

Lees volgend bericht

Open-tuin-dag ‘Kwallef van Vliek’