Vragen van BRUG-M over renovatie tennisbanen TC Volharding

BRUG-M heeft vragen aan het college gesteld over de tennisbanen van de Tennisvereniging TC Volharding uit Meerssen. De partij vraagt zich enkele zaken af als het gaat over renovatie van banen. Zo wil de partij weten waarom de gravelbanen zijn opgeknapt, terwijl eerder is besloten dat dat niet zou gebeuren.

Renovatie
Een van de vragen gaat over wat nu precies de reden is dat de renovatie van een tweetal kunstgrasbanen al dit jaar gaat plaatsvinden. Volgens het college is de reden hiervoor dat zandingestrooide kunstgrastennisbanen in de regel na 10 jaar vervangen moeten worden. De banen waarover het gaat, dateren al van 2003. Dit rechtvaardigt volgens het college dus de renovatie van dit jaar.

Gravelbanen
Naast de kunstgrasbanen heeft de tennisvereniging ook nog de beschikking over een aantal gravelbanen. Deze zijn aangetast als gevolg van de wateroverlast in juli vorig jaar. Daarna zijn ze opgeknapt. Volgens BRUG-M is dit in strijd met het beleid dat na 2021 niets meer aan deze banen zou worden gedaan.
Het college geeft aan dat “het toch nog eenmalig opknappen van de banen voor de club meer dan wenselijk en noodzakelijk was omdat men anders tijdens het seizoen 2021-2022 niet meer had kunnen spelen”. Ze geeft hierbij ook aan dat in de toekomst aan de banen geen onderhoud meer zal plaatsvinden.

Ledenaantal
TC Volharding telt momenteel ongeveer 160 leden en heeft de beschikking over totaal 7 banen. Volgens BRUG-M wijkt het aantal banen af van de landelijke norm als het gaat om de verhouding tussen het aantal banen en het ledenaantal. Op haar beurt geeft het college aan geen werkzaamheden meer te gaan doen aan een drietal banen. Wat met de twee kunstgrasbanen gaat gebeuren is afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad over de mogelijke aanleg van padelbanen. Daarnaast tellen volgens het college de twee gravelbanen niet meer mee wegens het ontbreken van onderhoudswerkzaamheden.


Lees vorig bericht

Stella Maris leerlingen maken kennis met padel

Lees volgend bericht

Drie doorkomsten wielerrondes gemeente Meerssen