Dit zijn de plannen van de coalitie voor de komende 4 jaar

Het bestuursakkoord van Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! is bekend. De vier formerende partijen gaan de nieuwe coalitie vormen. Het bestuursakkoord is gemaakt op hoofdlijnen.

Samenwerken
De gemeente moet zelfstandig blijven, vinden de drie partijen. Daarnaast wil de nieuwe coalitie samenwerking zoeken met andere Zuid-Limburgse gemeente. Verder wil de coalitie zich aansluiten bij K80, een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.

Lasten verlagen
Als er binnen de begroting ruimte vrij komt, wil de coalitie eerst de financiële lasten, waaronder de ozb verlagen. Ook moet de leesbaarheid van de begroting worden verbeterd. Het bestuursakkoord is niet financieel vertaald omdat het akkoord op hoofdlijnen is geschreven.

Lees ook: Nieuwe wethouders bekend: Molling, Smeets, de Rond en Bongarts

Minstens 150 woningen
Op het gebied van wonen wil de coalitie een externe projectleider aanstellen om woonprojecten te versnellen. Daarnaast heeft de coalitie de ambitie om de komende vier jaar minstens 150 nieuwe woningen te realiseren. De partijen zien het liefst 500 nieuwe woningen komen. De woningen worden een mix van verschillende woningcategorieën waaronder sociale woningbouw. Verder willen de partijen dat het makkelijker wordt om leegstaande panden om te vormen naar woningen. Ook wil de coalitie een zelfbewoningsplicht onderzoeken.

Lobbyen voor hogere beschermingsnorm
In het bestuursakkoord is ook een paragraaf gewijd aan de wateroverlast. Zo wil de coalitie dat er een gemeentelijk communicatieplan komt voor de nazorg van een waterramp. Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! willen verder dat er actief gelobbyd wordt voor een hogere beschermingsnorm tegen wateroverlast. In het Heuvelland geldt een norm van 1 op de 25 jaar, terwijl in de rest van Nederland 1 op de 100 jaar geldt.

‘Ja, tenzij’
De partijen willen dat de gemeente telefoontjes en e-mails van burgers binnen 48 uur gaat beantwoorden. Ook moet de insteek op vragen van burgers: ‘Ja, tenzij’, worden. De coalitie wilt dat de zogenoemde dorpsontwikkelingsplannen in ieder kern worden uitgerold. Ook gaan de partijen experimenteren met maken van budgetten voor burgerinitiatieven.

Vergaderruimte
De drie partijen willen dat de raadsvergaderingen efficiënter worden. Ook moet de media actiever betrokken worden zodat er een betere connectie komt tussen politiek en de burger. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat de raad een gezamenlijk standpunt opstelt over de nieuwe raadszaal. Op dit moment heeft de gemeenteraad geen vaste vergaderruimte.

Rothem
Voor het sociaal domein heeft de coalitie ook plannen, zo willen ze dat Rothem één gemeenschapsvoorziening krijgt. In Rothem ligt De Koel en RVU, de Koel is het gemeenschapshuis van de kern, maar de afgelopen jaren probeert RVU zich te profileren als ‘open club.’ Dat wil zeggen dat er meer wordt gedaan dan alleen voetballen. Daardoor lijkt het alsof beiden in elkaars vaarwater komen.

Brede evaluatie
In 2019 werd voor RVU de geldkraan dichtgedraaid, ze zouden geen subsidie meer krijgen voor het onderhoud van het clubgebouw. De nieuwe coalitie wil een brede evaluatie over het buitensportbeleid. Volgens de coalitie kunnen nieuwe ontwikkelingen leiden tot een nieuwe koers van het beleid.

Meer oplaadpalen
De drie partijen willen dat toegangswegen naar de bebouwde kom 30 kilometer zones worden. De coalitie verwijst naar de Prinses Ireneweg en de Maastrichterlaan in Bunde. Deze zouden dan een 30 kilometerzone worden. Ook wil de coalitie meer oplaadpalen voor auto’s en meer oplaadpunten voor fietsen.

Gratis energiescan
De gemeente moet de eigen gebouwen gaan verduurzamen, vinden de drie partijen. Daarnaast moet er geëxperimenteerd worden met een fysiek inlooppunt voor meer informatie over duurzaamheid. Ook moeten er meer afvalbakken komen in Meerssen, schrijft de coalitie. Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! willen dat mensen die in de financiële problemen komen door de hoge energieprijzen, een gratis energiescan krijgen aangeboden.

Grote evenementen
De partijen willen de lokale geschiedenis van Meerssen meer vermarkten. Ook zouden jonge kunstenaar de kans moeten krijgen om in de openbare ruimte kunst te plaatsen. Verder willen de partijen proberen om grote evenementen binnen te halen. Als voorbeeld wijzen ze naar een mogelijkheid om een grootschalig evenement te organiseren op het Eiland in de Geul. Ook zou Meerssen meer geprofileerd moeten worden als fiets- en wandelgemeente. Het merk Sfeervol Meerssen moet meer centraal te komen staan.

Lees vorig bericht

Nieuwe wethouders bekend: Molling, Smeets, de Rond en Bongarts

Lees volgend bericht

Kijk terug: Uitgelicht over bestuursakkoord en nieuwe wethouders