Jaarrekening gemeente: overschot van ruim 2 miljoen

De gemeente Meerssen heeft dit jaar zwarte cijfers op de jaarrekening. Er is een overschot van ruim 2 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2021. Er zijn meerdere redenen voor het overschot. Een daarvan is het schrappen van geplande werkzaamheden. Zo is er door verschillende werkzaamheden een streep gezet omdat het ambtenarenapparaat van de gemeente onderbezet is.

Extra inkomsten
Daarnaast zijn er afwijkingen door de coronacrisis en extra inkomsten uit het gemeentefonds. Vanuit dit fonds krijgen gemeenten geld van het Rijk. De gemeente houdt ruim 266.000 euro over op de post Wmo begeleiding. Onder Wmo begeleiding valt onder meer het bieden van hulp bij thuiswonende ouderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat vanaf 2023 de uitgavenpost structureel naar beneden wordt afgerond.

Gemeenteraad
Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Later wordt middels de kadernota bekend hoe de eerste schets van de begroting van dit jaar eruit gaat zien en wordt ook de bestuursrapportage gepubliceerd. De jaarrekening wordt op 7 juli besproken door de gemeenteraad.

Lees vorig bericht

Kijk terug: persconferentie van de coalitie over bestuursakkoord

Lees volgend bericht

Persmoment bekendmaking namen kandidaat wethouders