Kijk live mee naar de raadsvergadering

Kijk live mee naar de raadsvergadering in het gemeentehuis. Vanaf 18:45 uur is er een voorbeschouwing op Meer Vandaag. Om 19:00 uur start de vergadering.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling van de concept-agenda
 3. Besloten vergadering
 4. Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering
  d.d. 24-05-2022
 5. Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 31-05-2022)
 6. Raadsvoorstel Toelating en beëdiging Burgerleden
 7. Raadsvoorstel RUD Zuid-Limburg jaarstukken 2021 en
  ontwerpbegroting 2023
 8. Raadsvoorstel Jaarverslag 2021, Begroting 2021-1, Begroting
  2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en Uitgangspuntennotitie 2021-
  1 en 2023 Omnibuzz
 9. Gang van zaken behandeling motie inzake sportpark Rothem
 10. Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Molenveldweg 5
  te Meerssen
 11. Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR Geul en Maas
 12. Raadsvoorstel Komborden met Limburgse namen en ISA
 13. Raadsvoorstel Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg
 14. Moties vreemd aan de orde van de dag

Lees vorig bericht

Portefeuilleverdeling: Molling krijgt financiën, De Rond water en klimaat

Lees volgend bericht

Nog geen problemen in Meerssen door vol stroomnetwerk