Clermonts over bestuursakkoord: ‘Mogelijk akkoord bijstellen vanwege onzekerheden’

Burgemeester Mirjam Clermonts heeft gereageerd op het concept-bestuursakkoord. Ze schrijft dat ze het eens is met het doel om de efficiëntie van de raadsvergaderingen te vergroten. Ook vindt Clermonts het terecht dat er in het bestuursakkoord ruime aandacht wordt besteed aan de aanpak van de wateroverlast.

Kandidaat-wethouders
Afgelopen week presenteerden Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! het bestuursakkoord. Bjorn Molling (Lokaal DNA), Inge Smeets (Lokaal DNA), Vanessa de Rond (KIJK!!!) en Louk Bongarts (CDA) zijn de nieuwe kandidaat-wethouders. De drie partijen hebben burgemeester Clermonts de gelegenheid gegeven om te reageren.

Speerpunten
In het bestuursakkoord staat dat de coalitie vindt dat de raadsvergaderingen op de schop moeten. Ze moeten efficiënter worden. Ook willen ze de burger meer betrekken bij de lokale politiek. “Ik onderschrijf volledig het belang en de noodzaak van deze speerpunten”, aldus de burgemeester hierover.

Onzekerheden
De oorlog in Oekraïne, de toenemende inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt veroorzaken veel onzekerheden, stelt Clermonts. “Het is noodzakelijk dat het gemeentelijk beleid voortdurend inspeelt op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen waarbij bijstelling van beleid aan de orde kan zijn”.

Tijd dringt
De coalitie heeft het bestuursakkoord niet doorgerekend. Daardoor is het nog onduidelijk hoeveel de plannen gaan kosten. De partijen willen dit doen tijdens de komende meerjarenbegroting. Maar hiervoor is niet veel tijd, waarschuwt de burgemeester. “Immers, de begroting dient kort na het komende zomerreces gereed te zijn.”

Overlast
De coalitie wil dat iedereen kan deelnemen in de samenleving. De burgemeester wijst erop dat een specifieke groep mensen met psycho-sociale problemen onder druk staan. “Deze problematieken kunnen aanleiding geven tot overlastsituaties”. De burgemeester vindt het dan ook belangrijk dat de zorg en veiligheid hiervan goed wordt geregeld binnen de gemeente.

Lees vorig bericht

Uitgelicht: nabeschouwing raadsvergadering over fonds MAA en RVU

Lees volgend bericht

BRUG-M kritisch over gang van zaken rondom RVU