BRUG-M kritisch over gang van zaken rondom RVU

Partij BRUG-M heeft haar ongenoegen geuit over de manier waarop in de raadsvergadering van 1 juni een voorstel werd ingediend over het in het accommodatiebeleid blijven van voetbalclub RVU. De partij deed dit tijdens de raadsvergadering van 15 juni. Tijdens de raadsvergadering van 1 juni besloot een meerderheid van de gemeenteraad, middels het aannemen van een motie, dat RVU tot de uitkomsten van het dorpsontwikkelingsplan in het accommodatiebeleid blijft. BRUG-M verliet kort voor het indienen van de motie de vergadering. De partij argumenteerde het opstappen door te stellen dat 23:00 uur de afgesproken tijd is waarop de raadsvergaderingen normaal gesproken worden beëindigd. Maar dit keer werd besloten om na een andere motie, mede ingediend door BRUG-M, over schotten achter de huizen van Tussen de Bruggen ook nog dit onderwerp te behandelen. Hierop verliet BRUG-M de vergadering.

Democratie
Volgens BRUG-M-voorman Gulikers hadden de indieners van het voorstel – Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! – van tevoren al overleg gehad over de kwestie. “Daarmee was er al een meerderheid voor het voorstel. De partijen stralen daarmee uit dat opvattingen van andere fracties er niet toe doen”, aldus Gulikers. “Zoiets is killing voor het democratische proces.”

Hoe zit het? 
In 2019 werd de club vanwege bezuinigingen uit het accommodatiebeleid gehaald. Reden was het lage ledenaantal dat de club op dat moment had. RVU ligt vrijwel naast het voetbalveld van SV Meerssen. Vanuit het accommodatiebeleid krijgt de club geld voor het onderhoud van het sportpark. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft door de motie besloten, dat RVU tot de uitkomsten van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) subsidie blijft ontvangen. In het DOP komen aanbevelingen te staan over de leefbaarheid van Rothem, waarin RVU mogelijk een belangrijke rol kan spelen.

Geen noodsituatie
BRUG-M wilde ondanks hun opvattingen over de indieners van het voorstel het debat aangaan. Maar de kwestie rondom RVU werd pas na 23:00 uur behandeld omdat er nog een extra agendapunt bijkwam. Normaal gesproken wordt een vergadering geschorst en de maandag daarna hervat als die langer duurt dan 23:00 uur. “Enkel in urgente gevallen of als een noodsituatie dreigt wordt na 23:00 uur door vergaderd. BRUG-M wilde graag het inhoudelijke debat aangaan, maar niet op dit late tijdstip”, aldus de BRUG-M voorman.

Late avond
Nicole Ramakers van Lokaal DNA nam voor het eerst het woord tijdens de raadsvergadering. “Ik vroeg aan de meer ervaren fractiegenoten of het een late avond werd. Ik kreeg het antwoord: ‘Dat hoeft niet zo te zijn, maar hou er maar wel rekening mee.'” Burgemeester Mirjam Clermonts onderbrak de speech van Ramakers. Ze vond dat het betoog zich meer moest richten op het onderwerp, de gang van zaken rondom het indienen van de motie RVU. Even leek het erop dat Ramakers het betoog zou beëindigen, maar Clermonts gaf haar toch het woord omdat het de eerste keer was dat ze tijdens de raadsvergadering sprak.

Professioneler
KIJK!!! vindt dat de vergaderingen in de toekomst professioneler moeten worden. “Het lijkt ons niets bijdragen aan besluitvorming als een of andere partij telkens de raadszaal verlaat omdat een besluit van de meerderheid niet uitkomt”, aldus voorman Andreas Pohle.

Noodsituatie
Fractievoorzitter Bjorn Molling van Lokaal DNA verwijst naar het voorstel over de waterschotten bij Tussen de Bruggen. Volgens Molling werd die motie na 23:00 uur behandeld. “Die motie werd ook door BRUG-M ondersteunt. Dan vind ik het wel heel typisch dat als je zelf een motie hebt, dat je dan wel doorgaat.” Volgens Gulikers was er in dit geval wel een noodsituatie. “De motie was raadsbreed ingediend. Een debat was dus niet aan de orde”, vertelde Gulikers.

Kritische kanttekening
Gulikers is van mening dat er tijdens de behandeling van de motie nauwelijks kritische kanttekeningen zijn geplaatst. Pohle (KIJK!!!): “De motie is ingediend door drie partijen. De discussie is dan natuurlijk minder hevig omdat die door drie fracties is ingediend. Wat ontbrak omdat u bent weggelopen is uw kritische kanttekening. Dat hebben we die avond niet kunnen horen.”

Aan het einde van het agendapunt diende BRUG-M een motie van treurnis is in. De motie kon niet rekenen op een meerderheid in de raad.

Lees vorig bericht

Clermonts over bestuursakkoord: ‘Mogelijk akkoord bijstellen vanwege onzekerheden’

Lees volgend bericht

Excursie Groeve ’t Rooth