Kaderbrief gemeente: Flink overschot, maar veel onzekerheden

Er is een fors begrotingsoverschot de komende jaren, maar toch is er weinig financiële ruimte bij de gemeente. Dit is te lezen in de kaderbrief die het demissionaire college heeft opgesteld. De kaderbrief is een eerste schets van de komende gemeentelijke begroting. In de brief valt verder te lezen dat er tot 2025 een fors overschot is. Vanaf 2026 daalt dat weer. Tevens zijn er veel onzekerheden vanwege de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt en zijn er veel kosten nog onduidelijk, waaronder die voor de aanpak van wateroverlast.

Kostenpost
Het overschot komt doordat landelijke regels zijn aangepast. Zo komt er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Uit het fonds krijgen gemeente geld van het Rijk. Ook is er door het Rijk extra geld vrijgemaakt voor jeugdzorg. Dit is een flinke kostenpost voor de gemeente.

‘Beperkte ruimte’
Maar de nieuwe wethouders mogen hun handen nog niet dichtknijpen, stelt het demissionaire college. “Een en ander betekent dat er maar beperkte ruimte is voor beleidswijzigingen met structurele financiële gevolgen”, stelt het huidige college. Er zijn veel onzekerheden en het extra geld dat het Rijk naar de gemeenten stuurt is vooral tijdelijk. Wat dit gaat betekenen voor de lange termijn is nog onduidelijk. “Al met al is het college blij dat op dit moment meerjarig zwarte cijfers kunnen worden gepresenteerd, maar wil voor de toekomst wel aandacht vragen voor realiteitszin, zowel voor wat betreft de financiële ruimte als de personele mogelijkheden.”

Gevolgen oorlog
Een van de onzekerheden die het college aanhaalt is de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Het is nog onduidelijk wat hiervan de precieze gevolgen voor de begroting gaat zijn. Maar ook andere kosten kunnen flink oplopen, zoals bijvoorbeeld het opknappen van begraafplaatsen. Het college verwacht dat de kosten hiervan kunnen stijgen tot eenmalig 300.000 euro. Maar ook de kosten voor afval stijgen mee door de oorlog. Het college schrijft dat deze kosten kunnen stijgen tot 380.000 euro.

Onderzoeken
Dan zijn er nog ander kosten waarvan nog niet duidelijk is tot welke hoogte deze zullen stijgen. Het college haalt de papierfabriek in Weert aan. Onlangs blokkeerde de gemeenteraad de komst van een transportbedrijf. Nu moet het nieuwe college beslissen wat er wel mag gaan komen. Ook worden claims niet uitgesloten. De precieze kosten voor de aanpak van wateroverlast zijn nog onduidelijk. Hiernaar worden nog meerdere onderzoeken gedaan waarvan de uitkomsten in de zomer verwacht worden. In de begroting van 2023 worden de kosten in de begroting verrekend.

Bouwprijzen
Ook zijn er nog veel onzekerheden op het gebied van het sociaal domein. Het demissionair college verwacht dat de kosten van de nieuwbouw van de Bundeling gaan stijgen. Dit vanwege de stijgende bouwprijzen. Daarnaast zijn de gevolgen van de beslissing van de raad, om RVU in het accommodatiebeleid te behouden, nog onduidelijk.

Lees vorig bericht

Stichting Wigwam zoekt vrijwilligers Wigwamvakanties

Lees volgend bericht

75 jaar speeltuin St. Joseph