Lokaal DNA stelt vragen over groenonderhoud inclusief begraafplaatsen

Stock foto

Raadslid Bert Ummels van Lokaal DNA stelt schriftelijke vragen aan het college van B en W over het groenonderhoud in de gemeente. De aanleiding van de vragen is dat het groen en onkruid op sommige plaatsen in de gemeente zo hoog staat dat volgens Lokaal DNA hierdoor verkeerstechnisch gevaarlijke situaties ontstaan. “Op de gemeentelijke begraafplaatsen hetzelfde liedje. Burgers vragen zich inmiddels af waarom zij zo veel grafrechten betalen, die in Meerssen zoals bekend al niet mals zijn”,  vervolgt Lokaal DNA in hun brief.

Krappe personeelsbezetting en bezuinigingsbesluit gemeenteraad
De partij is er zich van bewust dat de gemeente achterstallig onderhoud kent in zowel de aanpak van de begraafplaatsen alsmede het groenonderhoud. Ook noemt de partij de krappe personeelsbezetting in het gemeentehuis en kunnen zich voorstellen dat ook de contractpartners van de gemeente voor wat betreft groenonderhoud in deze arbeidsmarkt krap in het personeel zitten. De gemeenteraad heeft eerder in het kader van bezuinigingen besloten om te beknibbelen op het groen en Ummels vraagt het college hoe een en ander nog reëel en te verantwoorden is.

Groenbeleids- en beheersplan
Lokaal DNA wilt van het college weten hoe het zit met het groenbeleids- en beheerplan. Ummels vraagt ook aan het college hoe ver de aanbestedingen zijn om het reguliere groenonderhoud en onderhoud op de gemeentelijke begraafplaatsen beter in gang te zetten. De partij vraagt zich verder af wat de gemeente doet aan onveilige verkeerssituaties. Ook willen ze weten of het geld uit het overschot van de jaarrekening ingezet kan worden voor het achterstallige groenonderhoud. Lokaal DNA suggereert omte onderzoeken of mensen die re-integreren in het arbeidsproces kunnen helpen bij het groenonderhoud. Tot slot vraagt de partij zich af welke huidige contractpartners welk groenonderhoud doen.

Harsoverlast uit bomen
Dan vraagt Lokaal DNA aandacht voor de overlast van hars uit bomen. Ummels noemt namens de partij: de bomen op de Maasstraat bij de speeltuin in Bunde en de bomen ter hoogte van de flatgebouwen op de Pastoor Somyasingel in Meerssen. Het type bomen in deze twee straten zorgen voor veel overlast van hars op de geparkeerde auto’s. Hierdoor parkeren mensen, vanwege de hars, elders dan bedoeld hun auto. “Ziet u mogelijkheden om in ruil voor de huidige bomen op deze twee locaties andere bomen aan te planten -met minder ongemakken van hars?”, vraagt Bert Ummels namens Lokaal DNA aan het College.


Lees vorig bericht

75 jaar speeltuin St. Joseph

Lees volgend bericht

Sacramentsoctaaf 2022 afgesloten