BRUG-M: ‘Peil draagvlak Limburgse komborden’

Partij BRUG-M wil dat de inwoners van de gemeente Meerssen gepeild wordt hoe zij denken over de plaatsnaamborden met een tweetalige naamsvermelding ( Nederlands en dialect). De partij diende tijdens de raadsvergadering donderdagavond een voorstel in voor dit plan, maar kon niet rekenen op een meerderheid. Onlangs besloot de gemeenteraad om 160.000 euro uit te trekken voor tweetalige plaatsnaamborden. Volgens BRUG-M is er vanuit de burgers veel kritiek over het besluit. De oppositiepartij wil daarom dat het besluit wordt opgeschort en dat er een peiling onder de burgers komt.

Burger
“Raadsleden zeggen vaak dat ze hier zitten voor de burgers, maar is dit dan waar”, stelde BRUG-M fractievoorzitter Jan Gulikers tijdens de raadsvergadering. “Er zijn nieuwe ontwikkelingen, namelijk forse kritiek namens inwoners en het bestuursakkoord. Daarin staat dat de burger meer betrokken moet worden. Dat is niet gebeurd.” Hay Dolmans van coalitiepartij Lokaal DNA: “We hebben hierover gedebatteerd. De raad heeft de mogelijkheid om beslissingen te maken zonder burgerparticipatie.”

Omgekeerde weg’
Hamza Bamohamed (Lokaal DNA): “Er zijn onder het artikel van Meer Vandaag 16 negatieve reacties, in Meerssen wonen bijna 19.000 inwoners.” Volgens Gulikers is hij ook op straat veel aangesproken over het voorstel. CDA sprak van een frappante actie. Jack Aarts van de coalitiepartij sprak van de ‘omgekeerde weg’. “Als we alle besluiten van de raad opnieuw gaan bespreken, dan zijn we lang bezig.” Tiny Gorissen (BRUG-M) wil de coalitie meegeven dat er op dit moment een zware tijd is en het niet past om aan ‘zo’n onbelangrijk voorstel zoveel geld uit te geven.’

De komborden worden tot 2029 gefaseerd aangepast. Tot 2029 gaat er jaarlijks 20.000 euro naar de komborden. Doel van de borden zijn om het cultureel erfgoed te beschermen.

Lees vorig bericht

Gratis service bibliotheek aan huis

Lees volgend bericht

Bestuurder verblind door opkomende zon: bus belandt in greppel