Half oktober plan voor vlootvernieuwing MAA

Luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) verwacht half oktober een plan te kunnen presenteren over de vlootvernieuwing. Op dit moment houdt het vliegveld gesprekken met omwonenden over vlieghinder. Uit de gesprekken moet naar voren komen welk type vliegtuigen de meeste hinder veroorzaken. Aan de hand van de uitkomsten wil de luchthaven kijken welke vliegtuigtypes het snelst vernieuwd kunnen worden.

Analyse
Omwonenden hebben tot eind augustus een online enquête kunnen invullen over vlieghinder. Volgens MAA worden de resultaten van de enquête en de gesprekken verwerkt in een analyse. Maandagavond vond het eerste gesprek met de omwonenden plaats, woensdagavond de tweede.

Geluidspieken
Naast de gesprekken heeft MAA al enige jaren meetapparatuur om geluidspieken van vliegtuigen te meten. “Deze meetgegevens leverden al een beeld welke vliegtuigtypes de hoogste geluidspieken veroorzaken. De gevoerde gesprekken en enquête gaan echter over de beleving van de hinder van de verschillende types”, zo schrijft de luchthaven.

Limburgs Parlement
De resultaten van de gesprekken, de enquête en het plan voor de vlootvernieuwing worden half oktober meegenomen in de zogenoemde businesscase die MAA maakt in opdracht van het Limburgs Parlement. De deelnemers van de gesprekken krijgen nog bericht van het vliegveld. De deelnemers van de enquête worden op de hoogte gehouden via de website van MAA.

Lees vorig bericht

Werk aan de winkel in Ulestraten

Lees volgend bericht

Dit weekend geen treinen door werkzaamheden