Gemeente zit in de maag met hondenvoerfabriek

De gemeente is niet blij met de huidige locatie van het bedrijf Dogstar dat hondenvoer maakt. Vanuit de buurt zijn regelmatig klachten van stank- en geluidsoverlast binnen gekomen. Een verhuizing lijkt de enige oplossing. Het bedrijf wil hiervoor wel financiële steun van de gemeente.

Overlast
Dogstar is al jaren gevestigd aan een pand aan de Molenveldweg, vlak langs de Geul. Er wordt gewerkt met vleesproducten om daarvan hondenvoer te maken. Er zijn in het verleden bij de gemeente klachten binnen gekomen over stankoverlast. Ook zou er sprake zijn van geluidsoverlast in de vorm van laagfrequent geluid. De gemeente geeft dan ook aan niet blij te zijn met de plek waar het bedrijf momenteel ligt.

Herbestemming
De gemeente is enkele jaren geleden al in gesprek gegaan met de eigenaren van de panden over herbestemming. Beide panden zijn rijksmonumenten en maken onderdeel uit van het totale complex Grote Molen. Het is de bedoeling dat hier appartementen worden gerealiseerd en ingepast worden in de omgeving. Zolang Dogstar op de huidige plek blijft, kan dit niet omdat gevreesd wordt voor blijvende overlast.

Verhuizen
De eigenaren zijn bereid hun bedrijf te verhuizen naar een andere locatie, maar zijn van mening dat de gemeente hier een bijdrage aan moet leveren. Hierbij is eerder een bedrag van één miljoen euro genoemd. Het verzoek van Dogstar aan de gemeente was om dat bedrag voor de helft gesubsidieerd te krijgen en de andere helft via een lening met lage rente van de gemeente te ontvangen. De gemeente is hier niet in mee gegaan.

Gesprek
Onlangs heeft het bedrijf een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Louk Bongarts (CDA). Hij heeft vooralsnog nog geen toezeggingen gedaan als het gaat om financiële steun. Toch sluit de wethouder niet uit dat dit toch gaat gebeuren.

Lees vorig bericht

Feestmiddag Dag van de Ouderen

Lees volgend bericht

Jeugdtheater Uitbundig speelt The Circle of Life