Fonds van 1 miljoen euro voor projecten hoogwaterveiligheid Geul- en Gulpdal

Het innovatieprogramma voor hoogwaterveiligheid in Zuid-Limburg “Natuurkracht” heeft een fonds van 1 miljoen euro geopend. Het fonds biedt een unieke kans voor lokale partijen en coalities om projecten te starten die het risico op overstromingen verkleinen en tegelijkertijd iets doen voor de natuur.

Stimuleren en financieren
Natuurkracht wil de sponswerking in het Nederlandse deel van het Geul- en Gulpdal herstellen, zodat het water weer opgenomen wordt door de bodem in plaats van razendsnel weg te stromen, met overstromingen als gevolg.  Door het stimuleren en financieren van projecten van groepen burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders of andere betrokkenen, kunnen we samen het verschil maken in de praktijk.

“Natuur onze bondgenoot”
Het hoogwater in het Geul- en Gulpdal in de zomer van 2021 heeft Limburg in het hart geraakt. Het landschap kon de langdurige regen niet voldoende opvangen, met verwoestende overstromingen en grote schade in de kernen tot gevolg. “Natuur kan weer onze bondgenoot worden in de strijd tegen overstromingen en een belangrijk onderdeel vormen van de oplossing.” Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling licht verder toe: “De bodem is de beste vertrager. Regendruppels die diep in de bodem dringen, kunnen geen haast maken om bij de beek te komen. En wie helpt de bodem om poreus en absorberend als een spons te zijn? Dat zijn de planten en de dieren. Daarom is natuur onze bondgenoot. Natuurlijke oplossingen dragen ook bij aan het tegengaan van droogte en het behoud van een biodivers en aantrekkelijk landschap.” 

Laagdrempelig fonds 
Natuurkracht stelt, met steun van de Nationale Postcode Loterij, een laagdrempelig fonds open dat lokaal betrokken organisaties de kans biedt om initiatieven uit te voeren waarbij natuurlijke oplossingen een bijdrage leveren aan het verminderen van overstromingsrisico’s in het Geul- of Gulpdal. Voorbeelden van projecten waar het fonds zich op richt zijn het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel en de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

Foto: Hettie Meertens

Lees vorig bericht

Jeugdtheater Uitbundig speelt The Circle of Life

Lees volgend bericht

Kapellen in Meerssen – aflevering 3