OmwonendenMAA: ‘Begin van het einde’

De omwonenden tegen de uitbreiding van Maastricht Aachen Airport, kortweg OmwonendenMAA, hebben goede hoop dat de luchthaven haar laatste jaren in gaat. Tijdens een bijeenkomst in Ulestraten voor onder andere bewoners rondom het vliegveld werd kritisch gekeken naar procedures en onderzoeksresultaten. OmwonendenMAA zet hier grote vraagtekens bij. Toch zijn er volgens de OmwonendenMAA ook positieve geluiden te horen.

Hogere stikstofuitstoot
Zo zijn er grote twijfels over de berekeningen die zijn uitgevoerd als het gaat over de stikstofdepositie. Deskundige op dit gebied, Ingenieur Leon Adegeest, was uitgenodigd om eerdere rapporten op hun waarde te beoordelen. Adegeest heeft eerder aangetoond dat de berekeningen over stikstof- en geluidsbelasting van Lelystad Airport niet correct zijn. Hij is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat het verplichte milieurapport van Lelystad Airport twee jaar geleden de prullenbak in ging.

Twijfels
Ook bij de berekeningen als het gaat om stikstofuitstoot van MAA, heeft hij zijn twijfels. Zo is hij van mening dat de uitstootrichting van verbrandingsgassen foutief zijn opgenomen in de gebruikte formules. Bij vliegtuigen is in tegenstelling tot de uitstoot door de industrie, de richting horizontaal in plaats van verticaal. Hierdoor komt dan meer stikstof terecht in onder andere het Bunderbos en het bos van Elsloo. Deze bossen hebben een Natura 2000 status. Daardoor horen ze tot de 160 beschermde natuurgebieden in Nederland. Adegeest adviseert om nieuwe berekeningen te maken. Daarin moeten dan ook gegevens zoals vlootsamenstelling en grondgebonden activiteiten zoals het proefdraaien, worden meegenomen.

Samco
Het proefdraaien van de vliegtuigmotoren vindt bij Samco plaats. Met name de direct omwonenden van het vliegveld kunnen hier overlast door ervaren. Toch is OmwonendenMAA zeer te spreken over de relatie met Samco. Zo is er een directe lijn met het management van het bedrijf. Op momenten dat er overlast wordt ervaren kan er meteen contact worden opgenomen. Het bedrijf houdt zich ook goed aan de gemaakte afspraken.

Natuurvergunning
Een woordvoerder van MAA laat weten dat de natuurvergunning inmiddels is aangevraagd en ontvankelijk is verklaard. Zo’n vergunning is noodzakelijk als er activiteiten plaatsvinden die mogelijk schade aan de natuur kunnen veroorzaken. Bij de aanvraag van zulke vergunning dient een gespecialiseerd onderzoeksbureau allerlei relevante gegevens aan te leveren als het gaat over de belasting van de natuur. Welk bureau hiervoor is aangetrokken, is niet bekend.

Politiek
Diverse politieke partijen waren aanwezig tijdens de bijeenkomst. Hoewel alle partijen waren uitgenodigd, waren vooral Statenleden van de linkerflank vertegenwoordigd.
Die verdeling is ook terug te vinden in de stemming die in juni heeft plaatsgevonden over de toekomst van de Limburgse luchthaven. Met name de linkse partijen stemden toen tegen voortzetting van het vliegveld.
OmwonendenMAA neemt toch een duidelijke verschuiving waar en interpreteert de uitslag als “het begin van het einde”. Het verschil tussen de voor- en tegenstemmers wordt steeds kleiner in vergelijking met eerdere stemmingen rondom de toekomst van MAA en OmwonendenMAA is er van overtuigd dat de tegenstemmers over vier jaar in de meerderheid zijn.

Lees vorig bericht

Meer Actueel week 40-2022: restauratie basiliek, graffiti & lezen

Lees volgend bericht

Graffiti workshop wanden speeltuin Klinkenberg