Bomenplan Bunde-Oost en lichtjesmarkt

Tijdens de lichtjesmarkt bij Marnis Kwekerij op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober in Bunde zijn de initiatiefnemers van het ‘Meer bomen en biodiversiteit in Bunde-Oost’ plan aanwezig om hun plannen toe te lichten. Komend najaar en winter willen ze de eerste acties, om de wijk te vergroenen, uitvoeren. De initiatiefnemers willen de bewoners tijdens de markt vragen wat zíj in hun straat en buurt zouden willen zien. De lichtjesmarkt is op vrijdag en zaterdag tussen 17:00 uur en 21:00 uur voor iedereen toegankelijk.

Inwonersinitiatief
Het ‘Meer bomen en biodiversiteit plan’ is een initiatief vanuit enkele inwoners in de wijk Bunde-Oost om de wijk biodiverser en klimaatrobuuster te maken. Dit plan is ontwikkeld in samenspraak met de Gemeente Meerssen en wordt uitgevoerd in samenwerking met CNME Maastricht.

Eerste aanplantdagen
Dit najaar en deze winter gaan de eerste aanplantdagen plaatsvinden. Voor deze fase van het project willen we ons richten op de boomspiegels en groenstrook in de Prins Bernhardlaan, de berm langs de Rijksweg, het plantvak op de Prinses Beatrixstraat en de hondenlosloopterreinen in de buurt. Bij deze aanplantdagen willen we de bewoners van de buurt graag betrekken; niet alleen in de plantenkeuze maar ook in de daadwerkelijke aanplant. Tijdens de lichtjesmarkt zal er meer informatie over de plannen gegeven worden en kunnen bewoners aangeven wat zíj graag zouden willen zien in hun straat of buurt. De precieze planning voor de aanplantdagen wordt momenteel nog gemaakt in samenspraak met CNME.

Lichtjesmarkt vrijdag en zaterdag
De lichtjesmarkt wordt gehouden bij Marnis Kwekerij Kloosterweg 9 in Bunde. De kwekerij wordt sfeervol aangekleed, zowel binnen als buiten. Naast de planten en bloembollen van de Kwekerij, worden viltwerk, glasobjecten, honing, jam, (droog)bloemen en andere producten van verschillende standhouders aangeboden.

Planttijd vaste planten
Het najaar is de beste planttijd voor vaste planten, heesters en bomen. De planten hebben dan nog de tijd om voor de winter aan te slaan. In het voorjaar is er dan gelijk resultaat. Water geven is niet of nauwelijks nodig en vaak worden vaste planten gecombineerd met bloembollen.

Lees vorig bericht

Ôs Dörp: speeltuin Sint Joseph

Lees volgend bericht

Gemeentebegroting gepresenteerd: steun voor minima, noodfonds voor verenigingen