Gemeentebegroting gepresenteerd: steun voor minima, noodfonds voor verenigingen

De onroerendzaakbelasting gaat minder hard stijgen en er komt een noodfonds voor verenigingen. Dat staat in de gemeentelijke begroting die donderdag is gepubliceerd. De afvalkosten stijgen ook, alleen gaat de gemeente deze kosten zelf ophoesten. Daarnaast komt de gemeente met een extra steunpakket voor de minima. Ook wil de gemeente gaan besparen op energie, door onder andere meer ledlampen te hangen in straatlantaarns.

Flinke stijging
Normaal gesproken stijgt de onroerendzaakbelasting ieder jaar met 4,5 procent. Het college wil dat die voortaan maar met 3,5 procent wordt verhoogd. De afvalkosten stijgen enorm, zegt het college. De rekening hiervoor wordt niet volledig bij de burger neergelegd, maar de gemeente trekt hiervoor grotendeels zelf de beurs. In totaal wordt 600.000 euro extra uitgetrokken om de afvalkosten te dekken. Toch zullen de afvalkosten voor de burger stijgen, voor een eenpersoonshuishouden met 12,20 euro en voor meerpersoonshuishouden en bedrijven met 13,20 euro. Andere gemeentelijke belastingen gaan niet stijgen. De hondenbelasting blijft 60 euro per hond. En ook de parkeerbelasting blijft 0,90 euro voor het eerste uur.

Steunpakket
Verder komt de gemeente met een extra steunpakket voor de minima. De gemeente krijgt al geld van het Rijk om een energietoeslag uit te keren. Per persoon gaat het om een bedrag van 1.300 euro. De gemeente komt met nog een extra tegemoetkoming van 100 euro voor alleenstaanden. Alleenstaande ouders en gezinnen met en zonder kinderen krijgen nog eens 200 euro.

Energierekening
Het college wil dit jaar nog een noodfonds oprichten voor verenigingen en stichtingen. Vooral gemeenschapshuizen en verenigingen met gebouwen kunnen hier aankloppen als ze problemen hebben om de energierekening te betalen. In 2023 wil het college hiermee verder, tenzij het Rijk met een plan komt.

Ravijn
Onder de streep heeft de gemeente zwarte cijfers. Toch zijn er veel onzekerheden. In 2026 is er een ‘financieel ravijn’, dan lopen veel afspraken over geld tussen de gemeente en het Rijk af. Hoe de verdeling van het geld tussen gemeenten erna uitziet, is nog onduidelijk.

Onzekerheid
Ook loopt dit jaar nog het energiecontract af van de gemeente. Samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg wordt een nieuw contract afgesloten, wat de gevolgen daarvan zijn voor de begroting is nog niet duidelijk. “Vooruitlopend daarop doen we wat we kunnen om onze eigen energiekosten terug te brengen, zo verlagen we de temperatuur in gemeentelijke gebouwen, verduurzamen we ons vastgoed en willen we voor een versnelling gaan in het verdere gebruik van ledverlichting in onze lantaarnpalen”, schrijft het college.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de begroting. Dit gebeurd op 7 en 10 november. De vergadering is live te volgen via Meer Vandaag.

Lees vorig bericht

Bomenplan Bunde-Oost en lichtjesmarkt

Lees volgend bericht

Dit betekent de begroting voor jouw portemonnee