NU LIVE: Gemeenteraad bespreekt begroting

De gemeenteraad vergadert deze week twee dagen over de gemeentelijke begroting. Vandaag maandag 7 november begint de vergadering om 17:00 uur. De partijen houden dan hun betoog over de voorgestelde begroting. Donderdag 10 november gaan de partijen in debat met elkaar. Deze vergadering start om 18:00 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling van de concept-agenda
 3. Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering
  d.d. 20-10-2022
 4. Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 24-10-2022)
 5. Raadsvoorstel Beëdiging griffiemedewerkers gemeente
  Meerssen
 6. Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2022
 7. Raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2023

Lees vorig bericht

Gemeenteraad buigt zich deze week over begroting

Lees volgend bericht

Sint Maarten en Sinterklaas in Rothem