Wethouder: ‘Belemmering bouwplannen door stikstofuitspraak lijkt mee te vallen’

Volgens wethouder Bjorn Molling (Lokaal DNA) lijken de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over stikstof voor Meerssen mee te vallen. De meeste bouwplannen kunnen doorgaan, zo zei Molling tijdens de begrotingsvergadering.  De hoogste bestuursrechter oordeelde dat stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten en dat de zogeheten ‘bouwvrijstelling’ in strijd is met Europese regels.

Doelen
Fractievoorzitter Björn Hendriks van Lokaal DNA vroeg zich tijdens de begrotingsvergadering af wat voor gevolgen de uitspraak heeft voor de bouwplannen. Vooral ook omdat in het bestuursakkoord van de coalitie staat dat er tussen de 150 en 500 woningen de komende vier jaar bij moeten komen.

Experts
“We moeten de ambitie niet loslaten”, zegt wethouder Molling over de doelen in het bestuursakkoord. Momenteel is de gemeente bezig om de uitspraak te analyseren, maar er zijn te weinig stikstofexperts. “Iedereen is nu op zoek naar de rekenmeesters”, vertelde de wethouder. “Maar ik denk dat de gevolgen relatief gaan meevallen.” De gemeente bouwt niet in de beschermde natuurgebieden, de zogenoemde Natura 2000-gebieden. “Dat mag ook niet van de provincie.” Maar de precieze gevolgen van de Raad van State uitspraak worden later bekend.

Onderzoek
Door de uitspraak van de bestuursrechter moet er vooraf gekeken worden hoeveel stikstof vrijkomt bij het bouwen. Door de ‘bouwvrijstelling’ die het vorige kabinet in leven riep konden bedrijven zo’n onderzoek ontwijken. Nu zet de Raad van State dus een streep door die vrijstelling. Hierdoor zullen er grote vertragingen ontstaan bij verschillende bouwplannen. Zulke berekeningen kosten maanden. Daarnaast is er een groot tekort aan deskundigen die dit soort berekeningen maken.

Lees vorig bericht

Padelbanen bij TC Volharding in Meerssen

Lees volgend bericht

Zondagochtendconcert Harmonie St Caecilia