Aanpak klimaat en water: inwoners gaan meer betalen

Stationstraat in Meerssen

Om inwoners te beschermen tegen wateroverlast is er een structurele stijging van de rioolheffing nodig. Dat staat in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Om problemen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen en schade te beperken, is er een waterprogramma en klimaatadaptatieprogramma samengesteld waarin staat hoe de gemeente van 2023 tot en met 2027 projecten wil uitvoeren en bekostigen. De gemeenteraad neemt in december een beslissing over het programma.

Speciaal riool
In het Waterprogramma van de gemeente staan allerlei projecten die het college de komende jaren wil uitvoeren. Onder meer het project de Blauwe Ader. Dat is de aanleg van een speciaal riool voor regenwater in Meerssen-West. Daarnaast staan er veel straten in Bunde en Ulestraten op de nominatie om op de schop te gaan, om water beter te kunnen opvangen. In het project is vooral veel aandacht voor riolen die vergroot of vernieuwd moeten worden.

Kosten
Om het waterprogramma te kunnen financieren is er jaarlijks een stijging nodig van de rioolheffing van twee procent. Daarbovenop wordt de heffing vanaf 2023 jaarlijks gecorrigeerd voor de opgetreden inflatie. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat de rioolheffing omhoog gaat van 346,87 euro in 2022, naar 375,46 euro in 2027. Voor het project is eenmalig 22 miljoen euro nodig. Daarnaast moet er jaarlijks 1,3 miljoen euro worden vrijgemaakt.

Maatregelen nodig
Volgens wethouder Vanessa de Rond (KIJK!!!) valt de stijging nog mee vergeleken met de berekeningen van het college. “Het viel mij nog mee als je de doorrekening ziet van alle plannen die in het Waterprogramma staat. Deze maatregelen moeten we treffen om onze gemeente klimaat klaar te maken”, aldus de waterwethouder.

Andere projecten
De gemeente wil in de toekomst verder inzetten op beheer van neerslag zoals het bergen hiervan tijdens hevige buien. In het klimaatadaptatieprogramma is ook aandacht voor droogte en hitte. “Bijvoorbeeld het Sint Agnesplein. Daar willen we bomen en planten gaan plaatsen om hittestress te voorkomen”, legt wethouder De Rond uit.

Opvang water
Ook het ontmoedigen van inwoners om tuinen te verharden moet een bijdrage gaan leveren aan het voorkomen van wateroverlast. Er zijn al aanvullende maatregelen genomen zoals renovatie van de Watervalderbeek en de herziening van de projecten in Bunde. Daarnaast is er een zogenoemde hemelwaterverordening vastgesteld met daarin eisen voor het opvangen van regenwater op particulier terrein bij nieuwbouw.

Regie in het dossier
Paul Neering van Water-Stop.Nu, een organisatie van gedupeerden van de watersnood, mist een aantal zaken in de twee programma’s. Zo is er in het programma geen aandacht voor de grondwaterproblemen in Bunde en Geulle. “Inwoners willen weten waar dat vandaan komt”, zegt Neering. Daarnaast hoopt hij dat er regie wordt genomen in de hele aanpak van de wateroverlast. “De namen van de samenwerkingsverbanden vliegen je om de oren.” Volgens de voorzitter van de stichting weten inwoners niet meer waar ze moeten aankloppen voor hulp of vragen.

Lees vorig bericht

Prolongatie judotitel Gerrit Jan Grootheest

Lees volgend bericht

Komend weekend geen treinen tussen Maastricht Randwyck en Sittard