College gemeente Meerssen heeft grote zorgen en twijfels over groei MAA

Het Meerssens college van burgemeester en wethouders maakt zich zorgen over het nieuwe plan van Maastricht Aachen Airport (MAA). Het vliegveld wil de komende jaren flink gaan groeien. De gemeente maakt zich daarover zorgen en vreest voor gezondheidsschade bij de inwoners. Dat valt allemaal te lezen in een brief die de gemeente heeft gestuurd naar Provinciale Staten. Deze nemen op 16 december een besluit over het plan van MAA.

Grote zorgen
Eerder dit jaar publiceerde de GGD een rapport waarin staat dat het aantal ernstig gehinderde door het vliegveld een stuk hoger is dan berekend in eerdere rapporten van MAA zelf en de provincie. “Dit baart de gemeente Meerssen grote zorgen en zou ook u grote zorgen moeten baren”, schrijft de gemeente aan de Provinciale Staten.

Achterdocht
In het Statenvoorstel over MAA staan de cijfers van de GGD over de ernstig gehinderden nergens genoemd. In het voorstel waar het Limburgs Parlement over moet beslissen wordt ook een hogere geluidsnorm gebruikt voor wanneer er sprake is van ‘ernstige geluidshinder.’ Deze norm is hoger dan de norm die het RIVM en de GGD gebruikt. “Waar komt die afwijking vandaan? Waarom accepteert de vliegtuigwereld en de Nederlandse overheid een hogere, en dus ongezondere grens voor geluidsoverlast? Dat zien we nergens beschreven. Jammer, want daarmee blijft de achterdocht over de nadere motivering onder de oppervlakte liggen”, valt in de brief van het college te lezen.

Overlast leidend
Het college betreurt dat er geen afscherming komt voor het proefdraaien met motoren. Omwonenden hebben overlast door het proefdraaien. Maar de provincie wil geen afscherming, zo staat in het plan. Volgens hun zijn afschermingen ‘niet effectief’ in het verlagen van de geluidsoverlast. “Naar onze mening zou het streven tot beperking van de overlast leidend moeten zijn”, aldus het college. Ook is het proefdraaien op MAA niet wettelijk geregeld. De gemeente heeft hier bezwaar tegen gemaakt.

Fonds
Het college wil weten hoe de provincie overlast door vliegtuigen gaat verminderen en hoe dat naar de inwoners wordt gecommuniceerd. De gemeente wil hierover in gesprek gaan met de gedeputeerde. Het college is wel positief over het nog op te richten omgevingsfonds. Dat moet inwoners helpen om geluidsbeperkende maatregelen te nemen. De gemeenteraad heeft eerder al besloten dat het niet gaat meebetalen aan het fonds, terwijl dit wel de bedoeling is.

Zorgen en hoopvol
De instap van de Schiphol Group in MAA maakt de gemeente zowel hoopvol als bezorgd. “Het betreft hier een sterke en ervaren partner waarvoor het commercieel ontwikkelen van een vliegveld geen onbekend terrein is. Kritisch zijn we evenwel over het omgevingsbewuste karakter bij deze partij. Het is
publiek geheim dat bedrijfsontwikkelingen rondom Schiphol in het verleden een belangrijk verdienmodel is gebleken”, stelt het college.

In deze video wordt uitgelegd wat alle plannen zijn:

Lees vorig bericht

41ste oudejaarswandeling Ulestraten

Lees volgend bericht

Start aanplanten bomen in Bunde-Oost