Cultuurhistorische moestuin in Ulestraten wordt in oude glorie hersteld

De cultuurhistorische moestuin bij Kasteel Vliek wordt dankzij een bijdrage van 110.000 euro uit het Europees subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg in oude glorie hersteld. Het is een van de drie initiatieven in Zuid Limburg die een bijdrage ontvangen. Naast de moestuin krijgen, ook een proeflokaal met een ambachtelijke stroopmakerij, van oud Meerssenaar Mart Vandewall, in Bruisterbosch en het tot leven brengen van het Maasverleden van Urmond, eenzelfde bijdrage. De Lokale ActieGroep van LEADER Zuid-Limburg heeft op 20 december 2022 positief advies gegeven om de bijdrage’s toe te kennen aan deze initiatieven.

Reconstructie Historische Moestuin
Vrijwilligers van de werkgroep Kwallef van IVN Ulestraten willen de historische moestuin van Kasteel Vliek terugbrengen naar hoe die zo’n 100 jaar geleden was. Op de plek waar vroeger een boogserre stond, willen ze een nieuwe gebogen serre bouwen. Ook zijn er plannen om de monumentale 18e-eeuwse moestuinmuren te restaureren en om een voormalige fruitboomgaard weer aan te planten met oude rassen. Het moestuincomplex is onderdeel van Landgoed Biesenberg in gemeente Meerssen en is eigendom van de familie Curfs, die actief betrokken is bij dit initiatief. Na afronding van dit project zal alles zichtbaar zijn en zullen gedeelten worden opengesteld voor wandelaars en andere bezoekers. Ook zullen de ruimtes worden gebruikt voor educatieve ecologische programma’s. Verder wordt er een rondwandeling ontwikkeld.

Gemeente onder de indruk
De gemeente Meerssen is erg onder de indruk van de inzet van de betrokken vrijwilligers: “Zo bieden zij al jaren een educatief programma aan voor basisschoolkinderen. Hierdoor – én dankzij de aanstaande reconstructie – blijft de geschiedenis van de moestuin behouden voor volgende generaties.”

Nieuw LEADER-programma
Elk van de drie projecten ontvangt een LEADER-bijdrage van € 110.000,-. Daarvan betaalt het Europees Landbouwfonds € 55.000,-. De gemeenten leveren een cofinanciering van € 44.000,- en de Provincie neemt € 11.000,- voor haar rekening. Met deze drie projecten wordt de huidige programmaperiode afgesloten. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw LEADER-programma voor de periode 2023 tot en met 2027. LEADER Zuid-Limburg is een Europees subsidieprogramma dat de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelt en versterkt. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor initiatiefnemers met goede plannen.

Lees vorig bericht

Anonieme donatie van ruim 7000 euro voor arme sportende kinderen

Lees volgend bericht

Gratis zakken voor afval afgestoken vuurwerk