Ruim vijf ton uitgekeerd aan Meerssense gedupeerden watersnood

Inwoners Proost de Beaufoorstraat gooien water het huis uit

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft bijna vijf ton uitgekeerd aan gedupeerden van de watersnood uit Meerssen. Het gaat om 16 gedupeerden die een uitkering hebben ontvangen vanuit het NRF.

Uitzonderingen
In totaal zijn 21 casussen voorgelegd aan het college, die nam de beslissing of de gedupeerde recht had op geld uit het NRF. 16 gedupeerden hebben een uitkering ontvangen vanuit het NRF. Vijf aanvragen zijn om verschillende redenen niet gehonoreerd door college of NRF. Redenen hiervoor waren dat de verzekering of een andere stichting uiteindelijk toch heeft uitgekeerd.
In totaal is er voor een bedrag van bijna 550.000 euro uitgekeerd aan gedupeerden, variërend van 2.000 euro tot 100.000 euro, afhankelijk van de soort en omvang van de schade.

Criteria
Vanuit het Nationaal Rampenfonds is in het begin 410.000 euro vrijgemaakt voor gedupeerden die er financieel niet goed voorstaan of voor wie de wateroverlast een extra last is die ze niet goed kunnen dragen. Later is het budget opgehoogd tot 570.000 euro. De gedupeerden kregen steun uit het NRF als er nog flinke restschade was na de uitkeringen van de overheid en de verzekering. Ook werd het NRF ingezet als de situatie van de gedupeerden financieel of sociaal schrijnend was.

Hulp
Om gedupeerden te helpen heeft de gemeente een deskundige ingehuurd. Momenteel hebben de deskundige en de projectleider nafase wateroverlast van de gemeente, tachtig casussen succesvol afgerond. Alle aanvragen die bij het NRF zijn binnengekomen zijn gehonoreerd en dienen er nog enkele aanvragen bij Stichting Watersnoodfonds Limburg afgerond te worden.

Lees vorig bericht

Donderdagochtend sneeuw en gladheid verwacht: code geel afgekondigd

Lees volgend bericht

Dit moet je doen als je een wild zwijn tegenkomt